ÚVOD 9 Rubrika: Ze života školy

Archív článků

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji z technickoorganizačních důvodů ředitelské volno na: Pátek 29.9.2023 Činnost školní jídelny –...

Informace pro rodiče

Platba ŠD na 1. pololetíPlatba ŠK (kroužků) na 1. pololetíÚplatu za ŠD platí zákonný zástupce od8.9. do 30.9. 2023.Úplatu za ŠD lze zaplatit ve výše uvedeném termínu na účet školy.Číslo účtu: 2564347359/0800/ uveďte registrační číslo žáka - var. symbol,ŠD: oddělení –...

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji tímto, že na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji z organizačně technických důvodů ředitelské volno na: Pátek 15.9.2023 pro...

Úspěšný start do nového školního roku

Milí žáci, vítáme vás v novém školním roce 2023/2024. Přejeme vám všem v tomto roce mnoho úspěchů. Žákům 1. tříd přejeme úspěšný a klidný start, žákům 9. tříd přejeme úspěch při přijímacím řízení na střední školy. Mgr. Kateřina Koděrová, ředitelka školy a pedagogický...

Ámos není Komenský

ÁMOS není jen Komenský… Od školního roku 2023/2024 májí žáci a pracovníci školy, zákonní zástupci i další návštěvníci možnost vyhledat informace na interaktivním panelu ÁMOS. Panel je umístěný v recepci školy a v přízemí budovy 2.stupně. Kromě propojení na školní...

Rubriky

Archív

Skip to content