ÚVOD 9 ZÁKLADNÍ INFORMACE

Základní informace

O nás

 • Naše základní škola pracuje podle vzdělávacího programu Tvořivé učení.
 • Jsme školou, která věnuje systematickou péči dětem s vývojovými poruchami učení.
 • Každoročně pořádáme vánoční trhy a každé dva roky jarní trhy a školní akademii.
 • Od první třídy vyučujeme anglický jazyk.
 • Ve škole je zaveden pitný režim ( čaj je k dispozici denně ve všech budovách školy).
 • V hlavní budově a ve sportovní hale jsou zavedeny nápojové automaty.

HLAVNÍ VCHOD DO ŠKOLY

Hlavní vchod do školy je z ulice Prokopa Velikého 633

 • vchod je opatřen zvonky
 • ve vestibulu je vybudována nová moderní recepce, jejíž provoz je od 6:00 do 17:00 hod.

Internát

vstup do ranní ŠD

 • z ulice Prokopa Velikého – zvonek ranní ŠD
 • z ulice Vávrova – zvonek – zvonek ranní ŠD

vstup do budovy školy v 7.40 hodin

 • z ulice Prokopa Velikého
 • z ulice Vávrova

pavilon 1. stupně

vstup do ranní ŠD

 • z ulice Vávrova – levý vchod budovy – zvonek ranní ŠD

vstup do budovy školy v 7.40 hodin

 • z ulice Vávrova – pravý i levý vchod

budova 2. stupně (U22)

vstup do budovy U22 v 7.40 hodin

 •  bočním vchodem z ulice Vávrova

Žáci, kteří do školy přijdou opožděně (lékař, zpoždění dopravního prostředku, rodinné důvody……) budou vstupovat hlavním vchodem z ulice Prokopa Velikého a použijí zvonek recepce.

Od 1.2.2023 bude areál základní školy průchozí pouze přes recepci školy. Branka do Arboreta(školní zahrady) bude otevřena pouze od 11.40 hodin do 14.00 hodin.

Prostory školy

Hlavní budova (pavilon U-22)

s patnácti třídami 2. stupně a dvěma třídami 1. stupně

Pavilon „C“

třídy 1. stupně

Stará budova (internát)

třídy 1. stupně, školní jídelna a školní družina

Zvonění

1. hodina

8:00 – 8:45

2. hodina

8:55 – 9:40

3. hodina

10:00 – 10:45

4. hodina

10:55 – 11:40

5. hodina

11:50 – 12:35

6. hodina

12:45 – 13:30

7. hodina

13:40 – 14:25

8. hodina

14:30 – 15:15

Historie

Historie školy počíná dle kroniky rokem 1793, kdy začala působit v areálu chrámu sv. Bartoloměje. Přelomem je rok 1860.Tehdy byla otevřena nová budova ve Školské ulici, která pojala 865 žáků. Sloužila až do února 1983, kdy v důsledku porušení statiky stropů byla vyklizena a v následujících letech jako neopravitelná demolována. V těchto letech působí škola v provizorních prostorách a v budově tak zvaného „Internátu“ v ulici Prokopa Velikého, dočasně redukovaná na 1.stupeň.

1. září 1986 byl slavnostně otevřen nový pavilon U-2-2 a začíná se psát nová stránka historie naší školy jako úplné ZŠ se 674-mi žáky. V březnu 1988 přibývá TV hala typu BIOS a v říjnu 1993 je ke škole přičleněn pavilon „C“, který původně užívala MŠ Jeronýmova Kolín.

Skip to content