ÚVOD 9 DRUŽINA

Školní družina

Organizace školní družiny

Ranní školní družina

 

 • Provoz ranní ŠD je od 6. 00 hodin do 7. 40 hodin.

 • Pro účastníky z tříd 1.C + 2.C + 2.D + 3.C + ŠK – 4.A, 4.B, 4.C, 4.D je v provozu ŠD v budově Internátu,1. patro – zvonek Krajbychová, třída 2 D.

 • Pro účastníky 1.A + 1.B + 2.A +2.B + 3.A + 3.B je v provozu ŠD v pavilonu 1. stupně – levý vchod,1. patro-zvonek Loumanová, třída 1.A.

 • Účastníci přicházejí do ranní ŠD do 7.30 hodin. V 7.35 – 7.40 hodin vychovatelka ŠD odvádí účastníky do tříd 1. stupně.

 • Ranní ŠD navštěvují pouze účastníci, kteří jsou přihlášeni do ŠD a ŠK Volnočasové aktivity. Účastníci jsou vedeni v docházkovém sešitě.

Odpolední školní družina

 

 • Odpolední provoz ŠD začíná od 11.40 hodin.

 • Účastníky si přebírají vychovatelky do jednotlivých oddělení.

 • Podle počtu vyučovacích hodin obědvají účastníci ŠD v době od 11.45 do 13.30 hodin.

 • Od 12.30 – 13.00 hodin se věnujeme odpočinkové činnosti a od 13.00- 14.30 hodin probíhají zájmové činnosti: pracovně technická, esteticko-výchovná, společensko-vědní, přírodovědná, dopravní, sportovní a rekreační.

 • V době od 14.30 do 17.00 hodin se účastníci věnují rekreačním činnostem.

Spojování oddělení

 

 • Účastníci ŠD z budovy Internátu se spojují v 15.00 – 15.30 hodin do dvou oddělení a v 15.30 hodin do jednoho oddělení.

 • Účastníci z 1.C + 2.C + část 3.C – zvonek Krajbychová,                                                                                                                                                  třída 2.D a účastníci z 2.D + část 3.C + ŠK- 4.A, 4.B, 4.C, 4.D –zvonek Vobořilová, třída 3 C.

 • V 15.30 hodin odchází zbývající účastníci z 2.D + část 3.C + ŠK- 4.A, 4.B, 4.C, 4.D – zvonek Krajbychová, třída 2.D.

 • Účastníci z pavilonu 1. stupně jsou spojováni v 15.00 – 15.30 hodin do dvou oddělení a v 15.30 hodin do jednoho oddělení.

 • Účastníci 3.A+3.B+ část 2.A – zvonek Kunová, pravý vchod a účastníci 1.A+1.B + 2.B+ část 2.A -zvonek Loumanová, levý vchod.

 • V 15.30 odchází zbývající účastníci z 3.A+3.B+ část 2.A do levého vchodu budovy-zvonek Loumanová, třída 1.A.

 • Provoz ŠD končí v 17.00 hodin.

Odchody ze školní družiny

 

Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby:

po návratu ze školní jídelny, v 14.30 hodin, dále libovolně, nejdéle v 17.00 hodin.

Skip to content