Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

kalendář akcí

kalendář akcí

13.6.2019 KSD
14.6.2019 KSD
15.6.2019 KSD
16.6.2019
KSD
17.6.2019
KSDPoní prázdniny……  …………………….
10.6.2019 Slavnostní vyhlášení KSD…………………..
11.6.2019
12.6.2019 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
13.6.2019 Testování – 5.A
14.6.2019
17.6.2019 Exkurze Poděbrady – 4.C, 5.D……………..
18.6.2019
19.6.2019 Pedagogická rada
20.6.2019 Školní výlet – 2. stupeň
21.6.2019 Dopravní výchova – 1.C, 5.A
24.6.2019 Den zdraví..   ……………….. …………….
25.6.2019
26.6.2019
27.6.2019 Provozní porada
28.6.2019 Slavnostní ukončení školního roku

13.9.2018 Slavnostní zahájení školního roku……
14.9.2018 Třídní schůzka – 1.A, 1.B, 1.C
15.9.2018
16.9.2018 Třídní schůzka – 7.D
17.9.2018 Gaspariáda – 2.B
10.9.2018 Třídní schůzka – 9.A……………………….
11.9.2018 Třídní schůzka 6.B, 6.C, 8.A, 9.B, 9.D
12.9.2018 Třídní schůzka – 7.A, 7.D, 8.B
13.9.2018 Třídní schůzka – 6.A, 7.B
14.9.2018
17.9.2018 ………………………………………………………
18.9.2018
19.9.2018
20.9.2018 Atletický trojboj – 4. a 5. ročníků

Sběr papíru a pet víček

Adaptační kurz – 6.B

21.9.2018 Adaptační kurz – 6.A, 6.C
24.9.2018 Divadlo – 1.A, 1.B, 3.C, 4.D………………..
25.9.2018 Přespolní běh
26.9.2018 Školní zájezd – Německo – Orlí hnízdo

S dětmi do lesa – Borky – 4.B, 5.B

27.9.2018
28.9.2018 Státní svátek
…………… ………………………………………………………
Mistrovství ve víceboji – 4. a 5. ročník

11.10.2018 Logická olympiáda – 4.B

Testování – 6.B – matematika……………

12.10.2018 Zahradnická výstava
13.10.2018 Logická olympiáda – 5.A
14.10.2018 Logická olympiáda – 4.A, 4.C, 5.B

XV. etapa – 1. výjezd EVVO

15.10.2018
Testování – 6.A, 6.C – matematika
.8.10.2018 Testování – 6.B – český jazyk…………….
19.10.2018 Malá kopaná – 6. – 9. ročník

Divadelní představení – 8. a 9. ročník

Divadelní představení – 5. ročníky

10.10.2018 Preventivní program MPRCH – 8.A,B
11.10.2018 Preventivní program MPRCH – 8.D

Divadelní představení – 9.A, 9.B

12.10.2018 Testování – 6.A, 6.C – český jazyk
15.10.2018 Přehlídka středních škol

Polytechnické vzdělávání – 6.B…………

Divadelní představení – 2.A, 2.B

16.10.2018 Přehlídka středních škol

Tvorba zpravodajství – CEROP

Listování – 1. – 5. ročník

17.10.2018 Školská rada

Polytechnické vzdělávání – 6.A

18.10.2018 Exkurze SOPO Nebovidy – 9.B
19.10.2018 ŠD – Rej skřítků podzimníčků
22.10.2018 ……………………………………………………..
23.10.2018 Divadelní představení-8. a 9. ročníky
24.10.2018
25.10.2018 Sběr kaštanů a žaludů
26.10.2018 Projektový den – 100 let republiky
29.10.2018 Podzimní prázdniny
30.10.2018 Podzimní prázdniny
31.10.2018 ……………………………………………………...
1 ………………………………………………………
11.11.2018 Projekt EVVO XV. – 2. výjezd
12.11.2018

.5.11.2018 Poradenské středisko ÚP – 9. ročník.
.6.11.2018 Den duchů aneb strašidelná škola

Poradenské středisko ÚP – 9. ročník

.7.11.2018 Klub mladého diváka – 2. stupeň
.8.11.2018 Beseda v knihovně – 8.D, 8.A
.9.11.2018
12.11.2018 Beseda v knihovně – 6.A…………………..

Testování ČŠI – 9.D

13.11.2018 Beseda v knihovně – 6.B, 6.C

Testování ČŠI – 9.A

14.11.2018 Testování ČŠI – 9.B
15.11.2018
16.11.2018
19.11.2018 Poradenské středisko ÚP – 9. ročník...
20.11.2018
21.11.2018
22.11.2018 Třídní schůzky
23.11.2018
26.11.2018 Poradenské středisko ÚP – 9. ročník...
27.11.2018 Divadlo Pipi Dlouhá punčocha
28.11.2018
29.11.2018 Hudební pořad „Vánoční pohoda“

Přehazovaná 4. a 5. ročník

30.11.2018 Olympiáda z čj – 8. a 9. ročník
13.12.2018 Čas proměn – 7. ročník/dívky…………...

Florbal – 8., 9. ročník

14.12.2018 MS florbal – O2 Arena Praha
15.12.2018
16.12.2018
Beseda v knihovně – 9.D

Mikulášské testování – 5. ročník

17.12.2018
Beseda v knihovně – 9.B, 5.D, 4.B, 4.D
10.12.2018 Exkurze Kutná Hora – 3.A, 3.B………….
11.12.2018 Exkurze Staré Hrady – 2.A, 2.B
12.12.2018 Projekt XIV. etapa – 4.A
13.12.2018 Vánoční trhy

Beseda v knihovně – 7.D

Vánoční program na Kačině-1.C, 5.A,D

14.12.2018 Škola v přírodě – 5.B, 5.D, 4.B, 4.D
17.12.2018 ……………………………………………………...
18.12.2018 Mladý Demosthenes – školní kolo
19.12.2018
20.12.2018
21.12.2018
24.12.2018 Vánoční prázdniny………………………….
25.12.2018 Vánoční prázdniny
26.12.2018 Vánoční prázdniny
27.12.2018 Vánoční prázdniny
28.12.2018 Vánoční prázdniny
31.12.2018 Vánoční prázdniny…………………………..
11.1.2019 Vánoční prázdniny……………………………
12.1.2019 Vánoční prázdniny
13.1.2019
14.1.2019
17.1.2019 Klub Mladého diváka ………………. ……...
18.1.2019 Sklář – 1.A, 1.B, 3.B
19.1.2019 Sklář – 2.B, 2.C, 2.A
10.1.2019 Sklář – 4.B, 5.D, 3.A, 4.C
11.1.2019 Školní kolo – olympiáda v angličtině
14.1.2019 ……………………………………………….. ……...
15.1.2019
16.1.2019 Okresní kolo – olympiáda v dějepise
17.1.2019
18.1.2019
21.1.2019 Zima se zvířátky – 1. a 2. ročník………….
22.1.2019
23.1.2019 Pedagogická rada
24.1.2019
25.1.2019 Mobilní planetárium – 6. ročník
28.1.2019 Divadlo – 1. AB, 2. B, 3. ABC, 4. CD, 5.D
29.1.2019
30.1.2019 Kino – školní družina
31.1.2019 Pololetní vysvědčení


11.3.2019
Pololetní prázdniny………………………….
14.3.2019 Jarní prázdniny………………………………
15.3.2019 Jarní prázdniny
16.3.2019 Jarní prázdniny
17.3.2019 Jarní prázdniny
18.32019 Jarní prázdniny
11.3.2019 ……………………………………………………...
12.3.2019
13.3.2019 Den otevřených dveří
14.3.2019
15.3.2019
18.3.2019 Vánoční prázdniny…………………………
19.3.2019 Poznávací zájezd do Londýna
20.3.2019 Poznávací zájezd do Londýna

Návštěva předškoláků v 1. třídách

21.3.2019 Poznávací zájezd do Londýna

Klub mladého diváka

Zelený den

22.3.2019 Poznávací zájezd do Londýna

Matematická soutěž Klokan

Den vody

Exkurze vodárna Kolín – 8.B, 9.B

25.3.2019 Vánoční prázdnin……………………….. ..
26.3.2019
27.3.2019
28.3.2019
29.3.2019
11.4.2019
12.4.2019 Knihovna – 6.C
13.4.2019 Divadlo – 8.A, 8.B, 9.B
14.4.2019
Zápis do 1. třídy

Knihovna – 9.D

15.4.2019
Zápis do 1. třídy

Knihovna – 9.B

Poradní sbor……………. ….. …..

18.4.2019 ……………………………………………………...
19.4.2019
10.4.2019 Čtvrtletní pedagogická rada
11.4.2019 Třídní schůzky
12.4.2019
15.4.2019 Exkurze Praha – 8.A, 8.B ha – 8.A, 8.B
16.4.2019
17.4.2019
18.4.2019 Velikonoční prázdniny
19.4.2019 Státní svátek
22.4.2019 Velikonoční pondělí…………………………
23.4.2019 Městská policie – 9. ročník

Den Země

24.4.2019
25.4.2019
26.4.2019 Městská policie – 9. ročník
29.4.2019 Moderní hodina chemie – 8., 9. ročník
30.4.2019 Preventivní program MPRCH – 6.A
………………………….. ………………………..
11.5.2019 Státní svátek
12.5.2019
13.5.2019
Projekt Jaderná fyzika – 9. ročník
Pohár rozhlasu – 6., 7. ročníkP……..
16.5.2019 ……………………………………………………...
17.5.2019 Terezín – 9. ročník
18.5.2019 Státní svátek
19.5.2019 Ředitelské volno
10.5.2019 Ředitelské volno
13.5.2019 Testování – 3.A, 7.A …………. .. …….
14.5.2019 Den Evropy

Pokusy pro MŠ

15.5.2019 Klub mladého diváka

Pohár rozhlasu – 8., 9. ročník

BESIP

Testování – 3.C

16.5.2019 Školní akademie
Výstava o Životním prostředí
17.5.2019
20.5.2019 ………. . .
21.5.2019
22.5.2019
23.5.2019 Divadelní minifestival Oříšek 2019

Testování – 7.B

24.5.2019 Testování – 7.D

Testování – 3.B

Synagoga – 9.B

27.5.2019 Testování – čj – 5.B

Škola v přírodě – 5.A, 4.B, 2.A, 2.B

28.5.2019 Testování – čj – 5.A

Škola v přírodě – 5.A, 4.B, 2.A, 2.B

29.5.2019 Testování – čj – 5.D

Škola v přírodě – 5.A, 4.B, 2.A, 2.B

Kino – 1. stupeň

30.5.2019 Projekt ke Dni dětí – Děti dětem

Škola v přírodě – 5.A, 4.B, 2.A, 2.B

31.5.2019 Projekt EVVO – Vlašim – 6. ročník

Kino 99 – Mia a bílý lev – 6., 9. ročník

Škola v přírodě – 5.A, 4.B, 2.A, 2.B