ÚVOD 9 Rubrika: Aktuality

Archív článků

Informace ke stávce dne 27.11.2023

Vážení rodiče, dovolte mi Vás informovat, proč školské odbory vyzvaly zaměstnance škol a školských zařízení ke stávce 27. listopadu 2023. Zároveň vám tímto také sděluji, že většina zaměstnanců Základní školy Kolín IV., Prokopa Velikého 633 se do plánované celostátní...

Sběr kaštanů a žaludů

Sběr kaštanů a žaludů se uskuteční ve čtvrtek 2.11.2023 od 7.00 hodin do 7.45 hodin u budovy internátu. Kaštany a žaludy nesmí být plesnivé. Od 1.11.2023 můžete kaštany a žaludy skládat do pergoly u ŠJ. Děkujeme.

Vánoční strom

Vánoční strom Základní škola poptává 2-3 m vysoký vánoční strom k výzdobě areálu. Vážení rodiče, příznivci naší základní školy, pokud máte možnost naší základní škole věnovat strom k vánoční výzdobě areálu, budeme moc rádi. Strom bychom umístili na školní pozemek do...

Sběr papíru

ŠKOLNÍ  DRUŽINA pořádá S B Ě R   P A P Í R U Akce se uskuteční v úterý 26.9. 2023 od 7.00 do 7.45 hodin u budovy Internátu. Sbíráme: Sběrový papírnoviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb. Plastová...

Digikiosek

Vážení rodiče,MŠMT díky Národnímu plánu obnovy poskytlo naší základní škole finanční prostředky na nákup digitálních technologií pro prevenci digitální propasti.V budově Internátu v 1. patře je pro žáky připraven tzv. digikiosek, vybavený notebooky se sluchátkya...

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji z technickoorganizačních důvodů ředitelské volno na: Pátek 29.9.2023 Činnost školní jídelny –...

Informace pro rodiče

Platba ŠD na 1. pololetíPlatba ŠK (kroužků) na 1. pololetíÚplatu za ŠD platí zákonný zástupce od8.9. do 30.9. 2023.Úplatu za ŠD lze zaplatit ve výše uvedeném termínu na účet školy.Číslo účtu: 2564347359/0800/ uveďte registrační číslo žáka - var. symbol,ŠD: oddělení –...

Rubriky

Archív

Skip to content