ÚVOD 9 RODIČE

Rodiče

Školní systém

Poradenské pracoviště

Personální obsazení

Mgr.Michaela Vocásková 

Školní psycholog 

Mobil: 773 743 722 

michaela.vocaskova@prostor-plus.cz 

konzultace: pondělí 9 – 13 

Mgr. Marta Ješetová

výchovná poradkyně

marta.jesetova@3zskolin.cz

321 720 808

Mgr. et Mgr. Markéta Krčmářová

výchovná poradkyně

marketa.krcmarova@3zskolin.cz

321 621 284

Mgr. Ivana Zadáková

metodička prevence

ivana.zadakova@3zskolin.cz

321 720 808

Ing., Mgr. Zuzana Pištorová

speciální pedagog

zuzana.pistorova@3zskolin.cz

321 720 808

Mgr.Bc. Ivana Burýšková

sociální pracovník

speciální pedagog 

Mobil: 773 743 793 

Ivana.buryskova@prostor-plus.cz 

konzultace: úterý 8:30 – 12:30

Kontakty na odborná pracoviště

 

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA KOLÍN

Jaselská 826, Kolín

telefonní kontakty: 321 722 116, 605 917 720

PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY

Školská 60, Kolín

telefonní kontakt: 321 725 151

email: poradna.kolin@volny.cz

SPECIÁLNĚ – PEDAGOGICKÉ CENTRUM KOLÍN

Kutnohorská 179, Kolín

telefonní kontakty: 321 729 600, 321 713 144

email: spc@zskolin.cz

S čím Vám poradíme

Psycholožka

PRO DĚTI:

 • problémy se spolužáky
 • učiteli i rodiči
 • problémy sami se sebou

PRO RODIČE:

 • výchovné problémy ve škole i doma
 • krizové situace v rodině
 • úmrtí, rozvod
 • postavení dítěte v kolektivu třídy

PRO KOLEGY:

 • psychologická podpora a pomoc
Metodička prevence
 • s problémovými vztahy uvnitř třídního kolektivu
 • žákům a rodičům poskytneme konzultace a pomůžeme s řešením při výskytu rizikového chování
  • záškoláctví
  • šikana
  • závislostní chování ( drogy, gambling )
  • poruchy příjmu potravy
  • týrání a zneužívání
  • sexuální rizikové chování
  • nekázeň
Výchovná poradkyně pro 1. stupeň
 • školní zralost vašeho dítěte
 • logopedická reedukace
 • výchovné problémy:
  • podezření na ADHD, ADD, PAS
  • opoziční chování
  • neposlušnost apod.
 • máte nadané dítě
 • poradenství ohledně aktivit:
  • Hbitý jazýček
  • Veselá škola
Výchovná poradkyně pro 2. stupeň
 • vzdělávací obtíže:
  • podezření na dys poruchy – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, vývojová dysfázie apod.
 • máte nadané dítě
 • poradenství, jak zvládnout výchovu puberťáka
 • poradíme s výběrem střední školy
 • poradíme, zda pro vaše dítě je vhodný přestup na víceleté gymnázium
 • výchovné problémy
  • podezření na ADHD, ADD, PAS
  • opoziční chování
  • neposlušnost apod.
Speciální pedagog
 • vzdělávací obtíže:
  • podezření na dys poruchy
   • dyslexie
   • dysgrafie
   • dysortografie
   • dyskalkulie
   • dyspraxie
   • vývojová dysfázie apod.

Konzultační hodiny

učitelé 1. stupeň
Mgr. Buldrová Gabriela úterý 13:30 – 14:00 Internát – 1. patro
Mgr. Fantová Ilona čtvrtek 12:40 – 13:10 C – vpravo – 1. patro
Mgr. Chleborádová Andrea pondělí 14:00 – 15:30 Internát – 1. patro
Mgr. Ješetová Marta úterý 10:55 – 11:40 Internát – 2. patro
Mgr. Jobbágy Marie pátek 11:00 – 11:30 09 – U22
Mgr. Kunášková Marcela úterý 7:15 – 7:45 C – vlevo – 1. patro
Mgr. Kremlová Káňová Lenka středa 12:30 – 14:00 09 – U22
Mgr. Martínková Martina dle dohody dle dohody kancelář školy
Mgr. Najmanová Jana pondělí 7:15 – 7:45 C – vlevo – 1. patro
Ing., Mgr. Novotná Monika úterý 13:00 – 13:30 C – vpravo – přízemí
Mgr. Novotná Štěpánka čtvrtek 12:40 – 13:10 C – vpravo – 1. patro
Mgr., Ing. Pištorová Zuzana středa 13:30 – 14:00 Internát – 2. patro
Mgr. Rejmonová Eva úterý 13:30 – 14:00 09 – U22
Mgr. Strachová Lucie středa 7:15 – 7:45 C – vlevo – přízemí
Mgr. Šefčíková Michaela středa

12:00 – 12:30

Internát – 1. patro
Mgr. Štědrá Radmila pondělí 13:00 – 13:30 Internát – 2. patro
Mgr. Vašatová Lenka pondělí 13:00 – 13:30 09 – U22
Mgr. Vidláková Růžičková Dagmar úterý 13:00 – 13:30 C – vpravo – přízemí
Mgr. Zalabáková Simona pondělí 12:00 – 12:30 Internát – 2. patro
Zatřepálková Soňa úterý 7:15 – 7:45 C – vlevo – přízemí
učitelé 2. stupeň
Mgr. Bohatá Eva úterý 12:00 – 8:45 112 – U22
Mgr. Budka Oldřich úterý 7:45 – 14:30 206 – U22
Mgr. Čiháková Šárka středa 10:00 – 10:45 119 – U22
Mgr. Dudek Zdeněk pondělí 10:00 – 10:45 206 – U22
Mgr. Flesar Luboš úterý 10:00 – 10:45 207 – U22
Mgr. Hůlová Dita středa 7:00 – 7:45 109 – U22
Mgr. Jirovská Martina dle dohody kancelář – U22
Mgr. Keltner Oldřich úterý 7:00 – 7:45 206 – U22
Ing. Kočová Kamila úterý

13:00 – 13:30

jinak dle dohody

200 – U22
Mgr. Koděrová Kateřina dle dohody ředitelna školy
Mgr. et Mgr. Krčmářová Markéta pondělí 12:45 – 13:50 106 – U22
Mgr. Mazuchová Eva úterý 10:00 – 10:45 109 – U22
Ing. Novotná Květoslava středa 11:00 – 11:30 109 – U22
Mgr. Paličková Lucie pondělí 14:00 – 14:30 200 – U22
Mgr. Plecháček Václav úterý 8:55 – 9:40 211 – U22
Mgr. Petra Poláková středa 12:00 – 12:35 211 – U22
Mgr. Prášková Eva úterý 9:00 – 9:45 207 – U22
Mgr. Pražáková Hana čtvrtek 10:00 – 10:30 109 – U22
Mgr. Pýchová Martina pátek 7:00 – 7:45 109 – U22
Mgr. Rejmonová Eva úterý 13:30 – 14:00 09 – U22
Mgr. Sýkorová Jolana středa 9:00 – 9:30 119 – U22
Mgr. Trnkalová Martina pondělí 13:45 – 14:15 207 – U22
Mgr. Wenigová Lada pondělí 11:00 – 12:00 207 – U22
Mgr. Zadáková Ivana středa 13:00 – 13:45 106 – U22
vychovatelky
Braunová Tereza čtvrtek 10:00 – 10:30 Internát – 2. patro
Černá Lenka středa 7:10 – 7:45 Internát – 2. patro
Formánková Eva čtvrtek 8:00 – 9:00 Internát – 2. patro
Krajbychová Jaroslava pondělí 8:00 – 9:00 Internát – 2. patro
Loumanová Ivana pátek 8:00 – 8:30 Internát – 2. patro
Vobořilová Martina středa 15:00 – 15:45 Internát – 2. patro
Kunová Zdeňka čtvrtek 12:00 – 12:30 Internát – 2. patro
asistenti pedagoga
Brzoňová Alena středa 11:00 – 11:45 211 – U22
Černá Lenka středa 7:15 – 7:45 Internát – 2. patro
Fördösová Veronika středa 8:15 – 8:45 211 – U22
Hladíková Radka středa 7:15 – 7:45 Internát – 2. patro
Kvapilová Michaela středa 11: 00 – 11:30 211 – U22
Pýtrová Tereza středa 7:10 – 7:45 Internát – 2. patro
Vobořilová Martina středa 15:00 – 15:45 Internát – 2. patro
Dvořáková Alena středa 7:15 – 7:45
Řeháková Markéta středa 10:55 – 11:40 Internát – 2. patro
Trnková Petra čtvrtek 12:00 – 12:30 Internát – 2. patro
Wagner Jana úterý 10:45 – 11:15
Fialová Jana středa 7:30 – 7:45

Žádosti

Organizace školního roku

Školní rok 2023/2024

Zahájení školního roku – 4. 9. 2023
Podzimní prázdniny – 26. 10. a 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny – 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
Pololetní prázdniny – 2. 2. 2024
Jarní prázdniny – 26. 2. 2024 – 3. 3. 2024
Velikonoční prázdniny – 28. 3. 2024
Ukončení školního roku – 28. 6. 2024
Letní prázdniny – 1. 7. – 31. 8. 2024

Třídní schůzky

23.11. 2023
1. stupeň: 15.30 hod.
2. stupeň: 16.15 hod.

18.4. 2024
1. stupeň: 15.30 hod.
2. stupeň: 16.15 hod.

Skip to content