ÚVOD 9 RODIČE

Rodiče

Školní systém

Poradenské pracoviště

Aktuálně

 

Jak a co po základní škole – žáci devátých tříd
Jak a co po základní škole – žáci pátých tříd

Sledujte webové stránky středních škol, gymnázií a středních odborných učilišť.

Personální obsazení

PaedDr., Mgr. Milada Řezníčková

psycholožka

milada.reznickova@3zskolin.cz

601 024 158, konzultace:

Út – 8:00 – 15:00, St – 8:00-13:00

Mgr. Marta Ješetová

výchovná poradkyně

marta.jesetova@3zskolin.cz

321 720 808

Mgr. et Mgr. Markéta Krčmářová

výchovná poradkyně

marketa.krcmarova@3zskolin.cz

321 621 284

Mgr. Ivana Zadáková

metodička prevence

ivana.zadakova@3zskolin.cz

321 720 808

Ing., Mgr. Zuzana Pištorová

speciální pedagog

zuzana.pistorova@3zskolin.cz

321 720 808

Kontakty na odborná pracoviště

 

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA KOLÍN

Jaselská 826, Kolín

telefonní kontakty: 321 722 116, 605 917 720

PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY

Školská 60, Kolín

telefonní kontakt: 321 725 151

email: poradna.kolin@volny.cz

SPECIÁLNĚ – PEDAGOGICKÉ CENTRUM KOLÍN

Kutnohorská 179, Kolín

telefonní kontakty: 321 729 600, 321 713 144

email: spc@zskolin.cz

S čím Vám poradíme

Psycholožka

PRO DĚTI:

 • problémy se spolužáky
 • učiteli i rodiči
 • problémy sami se sebou

PRO RODIČE:

 • výchovné problémy ve škole i doma
 • krizové situace v rodině
 • úmrtí, rozvod
 • postavení dítěte v kolektivu třídy

PRO KOLEGY:

 • psychologická podpora a pomoc
Metodička prevence
 • s problémovými vztahy uvnitř třídního kolektivu
 • žákům a rodičům poskytneme konzultace a pomůžeme s řešením při výskytu rizikového chování
  • záškoláctví
  • šikana
  • závislostní chování ( drogy, gambling )
  • poruchy příjmu potravy
  • týrání a zneužívání
  • sexuální rizikové chování
  • nekázeň
Výchovná poradkyně pro 1. stupeň
 • školní zralost vašeho dítěte
 • logopedická reedukace
 • výchovné problémy:
  • podezření na ADHD, ADD, PAS
  • opoziční chování
  • neposlušnost apod.
 • máte nadané dítě
 • poradenství ohledně aktivit:
  • Hbitý jazýček
  • Veselá škola
Výchovná poradkyně pro 2. stupeň
 • vzdělávací obtíže:
  • podezření na dys poruchy – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, vývojová dysfázie apod.
 • máte nadané dítě
 • poradenství, jak zvládnout výchovu puberťáka
 • poradíme s výběrem střední školy
 • poradíme, zda pro vaše dítě je vhodný přestup na víceleté gymnázium
 • výchovné problémy
  • podezření na ADHD, ADD, PAS
  • opoziční chování
  • neposlušnost apod.
Speciální pedagog
 • vzdělávací obtíže:
  • podezření na dys poruchy
   • dyslexie
   • dysgrafie
   • dysortografie
   • dyskalkulie
   • dyspraxie
   • vývojová dysfázie apod.

Konzultační hodiny

učitelé 1. stupeň

Mgr. Buldrová Gabriela

pondělí

13:45 – 14:15

Internát – 1. patro

Mgr. Fantová Ilona

úterý

12:40 – 13:10

C – vpravo – 1. patro

Mgr. Chleborádová Andrea

pondělí

12:45 – 13:15

Internát – 1. patro

Mgr. Ješetová Marta

středa

11:45 – 12:15

Internát – 2. patro

Mgr. Jobbágy Marie

pondělí

11:50 – 12:20

09 – U22

Mgr. Kunášková Marcela

úterý

7:15 – 7:45

C – vlevo – 1. patro

Mgr. Kremlová Káňová Lenka

úterý

12:45 – 13:15

09 – U22

Mgr. Martínková Martina

dle dohody

dle dohody

kancelář školy

Mgr. Najmanová Jana

čtvrtek

7:15 – 7:45

C – vlevo – 1. patro

Ing., Mgr. Novotná Monika

úterý

14:30 – 15:00

C – vpravo – přízemí

Mgr. Novotná Štěpánka

úterý

12:40 – 13:10

C – vpravo – 1. patro

Mgr., Ing. Pištorová Zuzana

čtvrtek

12:40 – 13:30

Internát – 2. patro

Mgr. Rejmonová Eva

pondělí

13:30 – 14:00

09 – U22

Mgr. Strachová Lucie

úterý

11:50 – 12:35

C – vlevo – přízemí

Mgr. Štědrá Radmila

pondělí

12:45 – 13:15

Internát – 2. patro

Mgr. Vašatová Lenka

pondělí

13:00 – 13:30

09 – U22

Mgr. Vidláková Růžičková Dagmar

pondělí

13:45 – 14:15

C – vpravo – přízemí

Mgr. Zalabáková Simona

úterý

11:40 – 12:35

Internát – 2. patro

Zatřepálková Soňa

úterý

7:15 – 7:45

C – vlevo – přízemí

učitelé 2. stupeň
Mgr. Bohatá Eva středa 10:00 – 11:00 112 – U22
Mgr. Budka Oldřich úterý 13:30 – 14:30 109 – U22
Mgr. Čiháková Šárka pátek 8:15 – 8:45 119 – U22
Mgr. Flesar Luboš úterý 11:00 – 11:30 207 – U22
Mgr. Hůlová Dita čtvrtek 10:00 – 10:45 109 – U22
Mgr. Jelínková Dana čtvrtek 13:45 – 14:15 207 – U22
Mgr. Jirovská Martina dle dohody kancelář – U22
Mgr. Keltner Oldřich čtvrtek 9:00 – 9:30 206 – U22
Ing. Kočová Kamila středa

7:30 – 8:30

jinak dle dohody

200 – U22
Mgr. Koděrová Kateřina dle dohody ředitelna školy
Mgr. et Mgr. Krčmářová Markéta pondělí 14:00 – 15:00 106 – U22
Mgr. Malá Hana čtvrtek 8:00 – 8:45 200 – U22
Mgr. Mazuchová Eva čtvrtek 8:00 – 9:00 109 – U22
Ing. Novotná Květoslava pondělí 14:00 – 14:30 109 – U22
Mgr. Paličková Lucie úterý 14:00 – 14:30 200 – U22
Mgr. Plecháček Václav úterý 14:00 – 14:30 211 – U22
Mgr. Pokorná Romana pondělí 13:00 – 13:30 206 – U22
Mgr. Petra Poláková středa 11:00 – 11:30 211 – U22
Mgr. Prášková Eva úterý 10:00 – 10:45 207 – U22
Mgr. Pražáková Hana úterý 14:15 – 14:50 109 – U22
Mgr. Pýchová Martina pondělí 8:00 – 8:45 109 – U22
Mgr. Rejmonová Eva pondělí 13:30 – 14:00 09 – U22
Mgr. Sýkorová Jolana středa 10:00 – 10:30 119 – U22
Mgr. Trnkalová Martina pondělí 13:00 – 13:30 207 – U22
Mgr. Wenigová Lada čtvrtek 12:45 – 13:30 207 – U22
Mgr. Zadáková Ivana středa 12:00 – 12:40 106 – U22
vychovatelky

Braunová Tereza

čtvrtek

8:00 – 8:30

Internát – 2. patro

Černá Lenka

pondělí

7:00 – 7:45

Internát – 2. patro

Formánková Eva

úterý

8:00 – 9:00

Internát – 2. patro

Končelová Zlata

úterý

11:40 – 12:30

Internát – 2. patro

Bc. Fialová Jana

pondělí

12.45 – 13:30

Internát – 2. patro

Krajbychová Jaroslava

pondělí

8:00 – 9:00

Internát – 2. patro

Loumanová Ivana

pondělí

8:00 – 8:30

Internát – 2. patro

Vobořilová Martina

pátek

8:55 – 9:40

Internát – 2. patro

Kunová Zdeňka

pondělí

9:00 – 10:00

Internát – 2. patro

asistenti pedagoga

Andresová Barbora

úterý

10:00 – 10:45

Internát – 2. patro

Brzoňová Alena

pondělí

12:00 – 12:45

211 – U22

Černá Lenka

pondělí

7:00 – 7:45

Internát – 2. patro

Fördösová Veronika

úterý

10:00 – 10:45

211 – U22

Končelová Zlata

čtvrtek

8:00 – 8:45

Internát – 2. patro

Kvapilová Michaela

středa

8.55 – 9:40

211 – U22

Pýtrová Tereza

pátek

10:55 – 11:40

Internát – 2. patro

Vobořilová Martina

pátek

8:55 – 9:40

Internát – 2. patro

Bc. Horná Lucie

čtvrtek

12:45 – 13:30

Internát – 2. patro

Řeháková Markéta

čtvrtek

10:55 – 11:40

Internát – 2. patro

Trnková Petra

středa

8:00 – 8:45

Internát – 2. patro

Žádosti

Organizace školního roku

Školní rok 2022/2023

Zahájení školního roku – 1. 9. 2022
Podzimní prázdniny – 26. 10. a 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny – 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
Pololetní prázdniny – 3. 2. 2023
Jarní prázdniny – 20. 2. 2023 – 24. 2. 2023
Velikonoční prázdniny – 6. 4. 2023
Ukončení školního roku – 30. 6. 2023
Letní prázdniny – 1. 7. – 1. 9. 2023

Třídní schůzky

24. listopad 2022
1. stupeň: 15.30 hod.
2. stupeň: 16.15 hod.

20. duben 2023
1. stupeň: 15.30 hod.
2. stupeň: 16.15 hod.

Občanský spolek

Třídní důvěrníci 1. stupně

1. A
Mensová Livie
1. B
Langšádlová Tereza
1. C
Holá Nikola
1. D
Velíšková Lucie
2. A
Holanová Lucie
2. B
Šlechtová Tereza
2. C
Varhánková Veronika
3. A
Vondráčková Jana
3. B
MUDr. Pokorná Markéta
3. C
Kmeťová Alena
3. D
Mašínová Daniela
4. A
Sýkorová Jana
4. B
Hájková Eva
4. C
Honzová Marie
5. A
Moško Tibor
5. B
Brzková Monika
5. C
Dvořáčková Šárka

Třídní důvěrníci 2. stupně

6. A
Vondráčková Jana
6. B
Ledvinová Kateřina
6. C
Hypešová Kateřina
7. A
Kačerová Anna
7. B
Koutová Martina
7. C
Jandová Naděžda
8. A
Kotlabová Marcela
8. B
Drahovzalová Renata
8. C
Stibor Filip
8. D
Fundová Pavlína
9. A
Kačerová Anna
9. B
Dudová Petra
9. D
Bláhová Eva
Skip to content