ÚVOD 9 SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

Kdo jsme

Spolek rodičů a přátel 3. Základní školy v Kolíně je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů, v němž jsou rodiče, zákonní zástupci a další občané, kteří se zajímají o výuku a výchovu žáků, podporu a rozvoj ZŠ.

Co děláme

Řídíme se schválenými stanovami, ve kterých jsme si zvolili následující cíle:

  • PODPOROVAT třídy při různých akcích nebo výletech
  • ODMĚŇOVAT žáky, kteří reprezentují svou ZŠ
  • SPONZOROVAT školní akce pro žáky
  • POMÁHAT v komunikaci mezi školou a rodiči s náměty, stížnostmi nebo připomínkami.

Co můžete udělat vy

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o podporu:

Finanční

  • zaslanou na bankovní účet spolku č.: 289081840/2010

Spolek vybranou částku zašle v plné výši na účet školy dle schváleného plánu příspěvků.

Sponzorského daru na vymezený účel

  • Hmotný i finanční dar
  • O příspěvek lze požádat i svého zaměstnavatele. Škola vystaví darovací smlouvu.
  • Pro využití a možnosti kontaktujte zástupce školy na tel: 321 720 808 nebo kancelar@3zskolin.cz

Děkujeme, že jste se rozhodli pomáhat s námi

Kontakt

IČO: 226 65 048, se sídlem Kolín, Prokopa Velikého 633, Základní škola Kolín IV.

Kontakt:
srps3kolin@seznam.cz
Předseda: Ing. Nikola Holá

Číslo účtu pro příspěvky:
FIO banka: 289081840/2010

Zpráva pro příjemce:
vyplňte jméno žáka a třídu

Třídní důvěrníci

1. stupeň
1. A
Švolba Milan
1. B
Mikšíková Lucie
1. C
Veselá Andrea
2. A
Mensová Livie
2. B
Langšádlová Tereza
2. C
Holá Nikola
2. D
Velíšková Lucie
3. A
Holanová Lucie
3. B
Šlechtová Tereza
3. C
Varhánková Veronika
4. A
Vavrušková Adriana
4. B
Pokorná Markéta
4. C
Kmeťová Alena
4. D
Mašínová Daniela
5. A
Sýkorová Jana
5. B
Hájková Eva
5. C
Honzová Marie
2. stupeň
6. A
Prášková Eva
6. B
Brzková Monika
6. C
Dvořáčková Šárka
7. A
Vondráčková Jana
7. B
Ledvinová Kateřina
7. C
Hypešová Kateřina
8. A
Kačerová Anna
8. B
Koutová Martina
8. C
Jandová Naděžda
9. A
Kotlabová Marcela
9. B
Drahovzalová Renata
9. C
Stibor Filip
9. D
Fundová Pavlína

 

Skip to content