3. ZŠ Kolín

Uzavření školy

Vážení rodiče,
 z rozhodnutí MZ ČR je škola od 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřena.
 Další vývoj je nutné průběžně sledovat.
 Zákonní zástupci jsou od pondělí 16. 3. 2020 prostřednictvím třídních učitelů 
 informováni o způsobu předávání učiva.
 Žáci mají za povinnost od pondělí 16. 3. 2020 sledovat zprávy a  úkoly na 
 školním informačním systému iškol.

 Děkujeme za pochopení.

Mgr. Irena Kaurová, ředitelka školy

důležité informace zde

  • Naše základní škola pracuje podle vzdělávacího programu Tvořivé učení.
  • Jsme  školou, která věnuje systematickou péči dětem s vývojovými poruchami učení.
  • Naše škola se stala jednou z 25 škol z ČR, které byly vybrány ke spolupráci na projektu Tvořivá škola – střediska činnostního učení.
  • Každoročně pořádáme vánoční trhy a každé dva roky jarní trhy a školní akademii.
  • Od první třídy vyučujeme anglický jazyk.
  • Ve škole je zaveden pitný režim ( čaj je k dispozici denně ve všech budovách školy).
  • V hlavní budově a ve sportovní hale jsou zavedeny nápojové automaty.