Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Vítejte na stránkách 3. základní školy Kolín

3. ZŠ Kolín 3. ZŠ Kolín 3. ZŠ Kolín 3. ZŠ Kolín 3. ZŠ Kolín 3. ZŠ Kolín
Naše Základní škola pracuje podle vzdělávacího programu Tvořivé učení. Jsme jedinou školou v okrese Kolín, která věnuje systematickou péči dětem s vývojovými poruchami učení. Naše škola se stala jednou z 25 škol z ČR, které byly vybrány ke spolupráci na projektu Tvořivá škola – střediska činnostního učení.