ÚVOD 9 ZÁJMOVÉ ÚTVARY

Zájmové útvary

Zájmové útvary školního klubu

Zájmové útvary – tvořivé Vedoucí Den Hodina Počet odd.

1.

 

 

 

 

Keramický kroužek  I.

1.-5. roč.

1 krát za 14 dní

I. Loumanová

Středa

sudá-lichá

15.00 – 17.00

 

1

1

2.

Keramický kroužek II.

1.-5. roč.

1 krát za 14 dní

T. Braunová

Pondělí

sudé-liché

15.00 – 17.00

1

1

 

3.

Dobroty – hravé vaření

2.-5. roč.

Z. Kunová

Úterý

sudé-liché

15.00-17.00

1

1

4.

Šikovné ruce

1.-3. roč.

 

M. Vobořilová

Čtvrtek

 

15.15 – 16.15

1

 

Zájmové útvary – jazykové Vedoucí Den Hodina Počet odd.
5.

Příprava k přijímacím zkouškám – čj

9.roč. /bez úplaty/

Mgr. Bc. M. Krčmářová

Mgr. J. Sýkorová

Čtvrtek (9.A,9.D)

 

Úterý (9.B)

7.00-7.45

 

7.00-7.45

1

 

1

Zájmové útvary – matematické
6.

Příprava k přijímacím zkouškám – matematika

9.roč./bez úplaty/

Mgr. O. Keltner

Úterý (9.A,9.D)

 

Čtvrtek (9.B)

7.00-7.45

 

7.00-7.45

1

 

1

Zájmové útvary různého zaměření Vedoucí Den Hodina Počet odd.
7.

Přírodovědný kroužek

4. – 5. roč./2.stupeň – kdo již chodil/

J. Novotný Pondělí 14.30-16.30

1

 

 

8.

Divadelní spolek Oříšek

1.-9.  roč.  /nepřibírá nové účastníky/

Ing., Mgr.

M. Novotná

Pátek 14.00-16.00 1
9.

Volnočasové aktivity I.

3.D+4.C

Bc. L. Horná

 

Pondělí – pátek

 

Provoz dle rozvrhu tříd 1
10.

Volnočasové aktivity II.

4.A, 4.B

Bc. J. Fialová

Pondělí – pátek

 

Provoz dle rozvrhu tříd 1

Zájmové útvary – sportovní

(od 2. pololetí)

Vedoucí Den Hodina Počet odd.
11.

Míčové hry I.

Míčové hry II.

Míčové hry III.

1.-4. ročník

Z. Kunová

Bc. J. Fialová

Mgr. M. Trnkalová

Pondělí

Pondělí

Čtvrtek

15.15-16.15

15.15-16.16

14.30-15.30

1

1

1

12.

Míčové hry – Basket s medvědem I.

Míčové hry – Basket s medvědem II.

1.-3. roč.

L. Vetorová

K. Macháčková

D. Machač

Úterý

Úterý

13.30-14.30

13.30-14.30

1

1

13.

Florbal

4.-7. roč.

J. Musil Středa 15.00-16.00 1

Kroužek vědeckých pokusů pro děti

Kroužek Veselá věda probíhá každé úterý od 14.00 hodin do 15.00 hodin a od 15.15 hodin do 16.15 hodin. Vedoucím kroužku je paní Petra Kvízová. Škola se nepodílí na náplni, vedení a dohledu během kroužku.

Skip to content