ÚVOD 9 KONTAKTY

Kontakty

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
Prokopa Velikého 633
280 02 Kolín 4

Telefon: 321 720 808
E-mail: kancelar@3zskolin.cz

Datová schránka: xs2fdrh
IČ: 48663620

Číslo účtu pro platbu:

stravného, inkasa:
3598626/0300

kroužků, družiny, ŠvP, LVZ, DS:
2564347359/0800

příspěvku na OSRPŠ:
289081840/0300

Základní škola Prokopa Velikého 633

Kontakty

 

Vedení školy

Mgr. Koděrová Kateřina ředitelka školy katerina.koderova@3zskolin.cz 321 721 190
Mgr. Martínková Martina zástupkyně pro 1. stupeň martina.martinkova@3zskolin.cz
Mgr. Jirovská Martina zástupkyně pro 2. stupeň martina.jirovska@3zskolin.cz

 

Kancelář

Ešnerová Julie personalistka julie.esnerova@3zskolin.cz 321 720 808
Adamová Šárka ekonomka sarka.adamova@3zskolin.cz 321 720 808
Brožová Hana vedoucí školní jídelny hana.brozova@3zskolin.cz 321 720 808
Slejšková Radka hospodářka radka.slejskova@3zskolin.cz 321 720 808

1. stupeň

Mgr. Buldrová Gabriela gabriela.buldrova@3zskolin.cz
Mgr. Fantová Ilona ilona.fantova@3zskolin.cz
Mgr. Chleborádová Andrea andrea.chlebodarova@3zskolin.cz
Mgr. Ješetová Marta marta.jesetova@3zskolin.cz
Mgr. Jobbágy Marie marie.jobbagy@3zskolin.cz
Mgr. Kremlová Káňová Lenka lenka.kanova@3zskolin.cz
Mgr. Kunášková Marcela marcela.kunaskova@3zskolin.cz
Mgr. Martínková Martina martina.martinkova@3zskolin.cz
Mgr. Najmanová Jana jana.najmanova@3zskolin.cz
Ing., Mgr. Novotná Monika monika.monika@3zskolin.cz
Mgr. Novotná Štěpánka stepanka.novotna@3zskolin.cz
Mgr., Ing. Pištorová Zuzana zuzana.pistorova@3zskolin.cz
Mgr. Paličková Lucie lucie.palickova@3zskolin.cz
Mgr. Rejmonová Eva eva.rejmonova@3zskolin.cz
Mgr. Strachová Lucie lucie.strachova@3zskolin.cz
Mgr. Šefčíková Michaela michaela.sefcikova@3zskolin.cz
Mgr. Štědrá Radmila radmila.stedra@3zskolin.cz
Mgr. Vašatová Lenka lenka.vasatova@3zskolin.cz
Mgr. Vidláková Růžičková Dagmar dagmar.vidlakova@3zskolin.cz
Mgr. Wenigová Lada lada.wenigova@3zskolin.cz
Mgr. Zalabáková Simona simona.zalabakova@3zskolin.cz
Zatřepálková Soňa sona.zatrepalkova@3zskolin.cz

2. stupeň

Mgr. Bohatá Eva eva.bohata@3zskolin.cz
Mgr. Budka Oldřich oldrich.budka@3zskolin.cz
Mgr. Čiháková Šárka sarka.cihakova@3zskolin.cz
Mgr. Flesar Luboš lubos.flesar@3zskolin.cz
Mgr. Hůlová Dita dita.hulova@3zskolin.cz
Mgr. Jelínková Dana dana.jelinkova@3zskolin.cz
Mgr. Jirovská Martina martina.jirovska@3zskolin.cz
Mgr. Keltner Oldřich oldrich.keltner@3zskolin.cz
Ing. Kočová Kamila kamila.kocova@3zskolin.cz
Mgr. Koděrová Kateřina katerina.koderova@3zskolin.cz
Mgr. et Mgr. Krčmářová Markéta marketa.krcmarova@3zskolin.cz
Mgr. Malá Hana hana.mala@3zskolin.cz
Ing. Mazuchová Eva eva.mazuchova@3zskolin.cz
Ing. Novotná Květoslava kvetoslava.novotna@3zskolin.cz
Mgr. Paličková Lucie lucie.palickova@3zskolin.cz
Mgr. Plecháček Václav vaclav.plechacek@3zskolin.cz
Mgr. Pokorná Romana romana.pokorna@3zskolin.cz
Mgr. Poláková Petra petra.polakova@3zskolin.cz
Mgr. Prášková Eva eva.praskova@3zskolin.cz
Mgr. Pražáková Hana hana.prazakova@3zskolin.cz
Mgr. Pýchová Martina martina.pychova@3zskolin.cz
Mgr. Rejmonová Eva eva.rejmonova@3zskolin.cz
Mgr. Strachová Lucie lucie.strachova@3zskolin.cz
Mgr. Sýkorová Jolana jolana.sykorova@3zskolin.cz
Mgr. Trnkalová Martina martina.trnkalova@3zskolin.cz
Mgr. Wenigová Lada lada.wenigova@3zskolin.cz
Mgr. Vidláková Růžičková Dagmar dagmar.vidlakova@3zskolin.cz
Mgr. Zadáková Ivana ivana.zadakova@3zskolin.cz

Poradenské pracoviště

PaedDr., Mgr. Řezníčková Milada psycholožka milada.reznickova@3zskolin.cz 601 024 158
Mgr. Ješetová Marta výchovná poradkyně pro 1. stupeň marta.jesetova@3zskolin.cz 321 720 808
Mgr. Ing. Pištorová Zuzana speciální pedagog zuzana.pistorova@3zskolin.cz
Mgr. Bc. Krčmářová Markéta výchovná poradkyně pro 2. stupeň marketa.krcmarova@3zskolin.cz 321 621 284
Mgr. Zadáková Ivana metodik prevence rizikového chování ivana.zadakova@3zskolin.cz

Vychovatelky

Braunová Tereza tereza.braunova@3zskolin.cz
Černá Lenka lenka.cerna@3zskolin.cz
Bc. Fialová Jana jana.fialova@3zskolin.cz
Formánková Eva eva.formankova@3zskolin.cz
Bc. Horná Lucie lucie.horna@3zskolin.cz
Krajbychová Jaroslava jaroslava.krajbychova@3zskolin.cz
Končelová Zlata zlata.koncelova@3zskolin.cz
Kunová Zdeňka zdenka.kunova@3zskolin.cz
Loumanová Ivana vedoucí vychovatelka ivana.loumanova@3zskolin.cz
Vobořilová Martina martina.voborilova@3zskolin.cz

Pedagogičtí asistenti

Andresová Barbora barbora.andresova@3zskolin.cz
Černá Lenka lenka.cerna@3zskolin.cz
Brzoňová Alena alena.brzonova@3zskolin.cz
Bc. Fialová Jana jana.fialova@3zskolin.cz
Fördösová Veronika veronika.fordosova@3zskolin.cz
Končelová Zlata zlata.koncelova@3zskolin.cz
Kvapilová Michaela michaela.kvapilova@3zskolin.cz
Pýtrová Tereza tereza.pytrova@3zskolin.cz
Řeháková Markéta marketa.rehakova@3zskolin.cz
Trnková Petra petra.trnkova@3zskolin.cz
Vobořilová Martina martina.voborilova@3zskolin.cz
školní družina po 15:00 hod. 605 729 312
školní jídelna 321 722 847

Kolegium ředitelky školy

Mgr. Martínková Martina zástupkyně pro 1. stupeň martina.martinkova@3zskolin.cz 321 720 808
Mgr. Jirovská Martina zástupkyně pro 2. stupeň martina.jirovska@3zskolin.cz 321 720 808
PaedDr., Mgr. Řezníčková Milada psychložka milada.reznickova@3zskolin.cz 601 024 158
Mgr. Ješetová Marta výchovná poradkyně marta.jesetova@3zskolin.cz 321 720 808
Mgr. Bc. Krčmářová Markéta výchovná poradkyně marketa.krcmarova@3zskolin.cz 321 621 284
Mgr. Vašatová Lenka koordinátorka EVVO lenka.vasatova@3zskolin.cz 321 720 808
Mgr. Zalabáková Simona koordinátorka ŠVP simona.zalabakova@3zskolin.cz 321 720 808
Mgr. Kunášková Marcela metodické sdružení marcela.kunaskova@3zskolin.cz 321 720 808
Mgr. Zadáková Ivana metodička prevence ivana.zadakova@3zskolin.cz 321 720 808
Mgr. Keltner Oldřich správce sítě oldrich.keltner@3zskolin.cz 321 720 808
Ing. Kočová Kamila koordinátorka  ICT kamila.kocova@3zskolin.cz 321 720 808
Loumanová Ivana vedoucí vychovatelka ivana.loumanova@3zskolin.cz 321 720 808
Mgr. Ing. Pištorová Zuzana vedoucí AP zuzana.pistorova@3zskolin.cz 321 720 808

 

Skip to content