Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Publikoval/a: kocova

Oznámení školní jídelny

Vzhledem k narůstajícím cenám potravin, jsme nuceni od 1.9.2019 navýšit ceny obědů. Nová cena: Strávníci do 6 let:          24 Kč Strávníci 7 – 10 let:       25 Kč Strávníci 11 – 14 let:     27 Kč Strávníci 15 let a více:  29 Kč[...]

Divadelní minifestival Oříšek 2019

Představení pro děti i jejich rodiče  zahrál dětský soubor ze 3. ZŠ Kolín. Všichni příznivci divadla, kteří se přišli podívat na čtvrtý ročník Divadelního minifestivalu Oříšek, byli naprosto spokojeni. Festival se konal 23. května od 8 do 14 hodin na[...]

Den evropských jazyků

Jako každý rok připravili žáci devátého ročníku pod vedením paní učitelky Evy Bohaté pro žáky čtvrtých a pátých tříd projektový den, který nazvali velmi jednoduše: DEN EVROPSKÝCH JAZYKŮ. Deváťáci si rozdělili Evropu na jednotlivé státy EU a formou zábavných her,[...]

Výtvarné soutěže

V letošním školním roce jsme se účastnili tří výtvarných soutěží a ve všech jsme sbírali ceny nejvyšší. V listopadu bylo vyhodnocení  Vv  soutěže vyhlášené  starostou města Kolína na téma „ Kolín pod mořskou hladinou“. Ve své kategorii si odnesla 1.místo  Monika Michalcová[...]

Dopravní soutěž Besip

Dne 15.5.2019 se uskutečnilo okresní kolo soutěže Besip – bezpečnosti silničního provozu,  na dopravním  hřišti v Kolíně. Této soutěže se naše škole pravidelně účastní již několik let. V letošním školním roce v kategorii mladších žáků jsme obsadili krásné 2. Místo, a to ve[...]

Krajské kolo biologické olympiády

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 se konalo v Mělníku Krajské kolo biologické olympiády starších žáků. Do tohoto kola postoupili první tři vítězové okresních kol, zejména žáci osmiletých gymnázií a žáci devátých ročníků základních škol z celého Středočeského  kraje. V těchto těžkých podmínkách naši[...]

Školní akademie

Školní akademii naše škola pořádá jednou za dva roky. My, žáci 3. základní školy v Kolíně, se po celou dobu pilně připravujeme, abychom všem  ukázali, že škola není jen učení, ale že se do školy můžeme i těšit.  V rámci[...]

Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků

První setkání se zákonnými zástupci budoucích prvňáčků se uskuteční ve středu 12. 6. 2019 od 15.30 hodin v budově Internátu – ve školní jídelně. vedení školy[...]

Okresní kolo – Zeměpis A

Matěj Stránský, žák 6.B, se umístil v okresním kole na krásném 1. místě.[...]