ÚVOD 9 Aktuality 9 Rezervační systém
Rezervační systém

Rezervační systém

10.03.2024 | Aktuality

Rezervační systém pro zápis do prvních tříd je k dispozici od 11.3.2024 do 31.3.2024.

Kritéria přijetí

Naše škola může přijmout maximálně/až 68 prvňáčků.

Kritéria k zápisu do ZŠ:
Dle § 36 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, budou zapisovány děti, u kterých povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad.

1) Přijímat budeme posloupně:
   a) přednostně děti s trvalým pobytem ve městě Kolíně s délkou pobytu minimálně 6 měsíců, s doloženým potvrzením o trvalém pobytu z evidence obyvatel z příslušného školského obvodu školy (OZV č. 2/2023), § 36 odst. 7) zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,
   b) děti s trvalým pobytem ve městě Kolín s délkou pobytu minimálně 6 měsíců, s doloženým potvrzením o trvalém pobytu z evidence obyvatel, z jiných školských obvodů města Kolína,
   c) děti ze školských obvodů obcí, které mají s městem Kolín podepsanou dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy,
   d) dětí s trvalým pobytem ve městě Kolíně s délkou pobytu kratší 6 měsíců, s doloženým potvrzením pobytu z evidence obyvatel z příslušného školského obvodu školy (OZV č. 2/2023), § 36 odst. 7) zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon.

2) V případě nadlimitního počtu zájemců a nemožnosti rozhodnout o přijetí dle předchozích kritérií, bude rozhodnuto losováním.

Poznámka: Spádové obvody školy a školské obvody obcí se řídí Obecně závaznou vyhláškou města Kolín č. 2/2023 o školských obvodech základních a mateřských škol ve městě Kolín ze dne 19.06.2023, usn. č. 450/7/ZM/2023 (účinnost této vyhlášky od 06.07.2023)

Rubriky

Archív

Skip to content