ÚVOD 9 Aktuality 9 Připravované akce školy
Připravované akce školy

Připravované akce školy

08.01.2024 | Aktuality

Vážení rodiče, milí předškoláci, příznivci naší školy!

Srdečně Vás zveme na

Co v tento den nabízíme?

dopoledne ve třídách všech pavilonů a hale Bios
VYUČOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH HODINÁCH – praktická výuka s interaktivní tabulí, pomůcky činnostního učení, možnost pohovořit s vyučujícími, vychovatelkami a asistenty pedagoga.

od 13.00 hodin budova Internátu
KONZULTACE VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ – informace k zápisu, školní zralost, speciálně-pedagogické poradenství, logopedické poradenství

odpoledne ve školní družině a školním klubu
ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU – ukázky dětských prací, možnost pohovořit s vychovatelkami a asistenty pedagoga

průběžně, v nové spojovací hale u recepce (příchod z ulice Prokopa Velikéh) PROMÍTÁNÍ VIDEA ZE ŽIVOTA ŠKOLY, AKTIVITY DIVADELNÍHO SPOLKU OŘÍŠEK

13:15 hodin – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŠKOLY – recepce
14:15 hodin – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŠKOLY – recepce

V souvislosti s prohlídkou naší školy připravujeme pro předškoláky tři projektová odpoledne, v nichž děti zasednou do školních lavic a stanou se předčasně opravdovými školáky.

  1. TVOŘIVÁ ŠKOLA s matematikou
    středa 6. 3. 2024 od 15.15 do 16.00 hodin v pavilonu 1. st.
  2. TVOŘIVÁ ŠKOLA s angličtinou a hudební výchovou
    středa 13. 3. 2024 od 15.15 do 16.00 hodin v pavilonu 1. st.
  3. TVOŘIVÁ ŠKOLA – prvoučné povídání
    středa 20. 3. 2024 od 15.15 do 16.00 hodin v pavilonu 1. st.

Výuka bude probíhat zábavnou činnostní formou, děti si zahrají různé hry, poznají zajímavé pomůcky, zazpívají si známé písničky, díky rytmizaci poznají nové říkanky.

Těšit se na vás budou učitelé i vychovatelé naší školy.
Přijďte se potěšit a pobavit, dobrá nálada jistě nebude chybět!


Rubriky

Archiv

Skip to content