ÚVOD 9 Fotogalerie 9 Projektový den
Projektový den

Projektový den

06.03.2023 | Fotogalerie, Ze života školy

Dne 3.3.2023 se žáci třídy IX.C zúčastnili pětihodinového projektového dne k výuce fyziky.

Tématem a náplní bylo učivo polovodiče a zapojení polovodičové diody a tranzistorů v obvodech s praktickým technickým využitím.

V první hodině byly žákům objasněny principy uvedení polovodičových prvků germania a křemíku do stavu vodivosti – vlastní a nevlastní (příměsová) vodivost. Stavba a výroba polovodičů.

Ve druhé a třetí hodině byl vysvětlen princip polovodičové diody – vznik PN přechodu spojením polovodičů typu P a N a jeho využití k výrobě polovodičové diody. Dále následovalo praktické cvičení – zapojení polovodičových diod v obvodech k usměrnění střídavého proudu na proud pulzní (jednocestné a dvoucestné usměrnění), technické využití těchto zapojení v každodenní praxi.

Další dvě hodiny byly věnovány vysvětlení principu tranzistorů PNP a NPN a jejich správného zapojení do elektronických obvodů. V praktické části žáci ověřovali a vyvozovali závěry chování tranzistorů v zapojeních k vyvolání tranzistorového jevu, nastavení pracovního bodu (maximálního zesílení tranzistorového zesilovače) a zapojení tranzistorů jako spínače, stmívače, zesilovače a více stupňového zesilovače včetně bezpečného důkazu elektrické vodivosti lidského těla. K výkladu a zapojování obvodů byla použita Elektronické stavebnice Dr. Otto Jandy, doplněná o další moduly regulátorů vyrobené Mgr. Oldřichem Keltnerem. Tato stavebnice slouží žákům školy k pochopení základních elektrotechnických a elektronických zapojení obvodů využívaných v různých zařízeních, s nimiž žáci přicházejí do styku. Dosahujeme tak rozvoje pracovních klíčových kompetencí a technické a digitální gramotnosti.

Rubriky

Archiv

Skip to content