ÚVOD 9 Ze života školy 9 První místo v přírodovědné soutěži „Není zvíře jako zvíře“
První místo v přírodovědné soutěži „Není zvíře jako zvíře“

První místo v přírodovědné soutěži „Není zvíře jako zvíře“

21.10.2022 | Ze života školy

Dne 19. října se konala přírodovědná soutěž, ve které změřily svoje síly tříčlenné týmy žáků 4. a 5. ročníků při poznávání přírodnin, v laboratorní práci a testu znalostí. Soutěže se zúčastnilo 24 týmů, tj. 72 žáků ze 7 základních škol. Za naši školu soutěžila 4 družstva ve složení: Matouš Prokop – Jan Keltner – Adam Franc z V.A, Vilém Dvořák – Bára Fantová – Lucie Marková ze IV.B, Kateřina Čechová – Adéla Chládová – Vojtěch Kvapil z V.A. Příčku nejvyšší, první místo získal smíšený tým Kryštof Čihák V.B, Jakub Lodl a Ema Hájková ze IV.B. Dětem se podařilo mistrně propojit znalosti z přírodovědného kroužku, hodin přírodovědy, studia odborné literatury s praktickými dovednostmi a domluvou v týmu. Všem žákům děkujeme za jejich úsilí a pěkné chování. Zvláštní pochvala patří Elišce Králové z V.A za podporu spolužáků, která se soutěže zúčastnila v roli náhradníka. Jsme rády, že máme na škole přírodovědně zaměřené žáky a těšíme se na podobná setkání. Monika Novotná a Lenka Vašatová

Rubriky

Archiv

Skip to content