ÚVOD 9 Aktuality 9 Informace o podmínkách účasti na LVZ
Informace o podmínkách účasti na LVZ

Informace o podmínkách účasti na LVZ

05.01.2022 | Aktuality

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu maloobchodu a služeb se s účinností od
26. 12. 2021 (ZDE) mění takto: zakazuje využít služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodě 15 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat s tím, že
 • v případě žáka mladšího 18 let, účastnícího se lyžařského výchovně výcvikového kurzu organizovaného základní školou nebo střední školou, se za splnění podmínek podle bodu 15 (tedy za dokončené očkování/prodělanou nemoc v ochranné lhůtě) pro účely využití služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku považuje také, jedná-li se o kurz, který trvá
  • méně než 8 dnů, skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu RT – PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • déle než 7 dnů, skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a dále každý pátý až sedmý den trvání kurzu žák absolvoval RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 • výše uvedená fikce splnění podmínek podle bodu 15 (nahrazení podmínky O-N testem RT-PCR
  s prodlouženou platností) se vztahuje pouze na žáky mladší 18 let (tedy nikoliv na zaměstnance školy či žáky, kteří již 18 let věku dosáhli),
 • škola je před započetím kurzu povinna kontrolovat splnění podmínek (tedy dokončené
  očkování/prodělaná nemoc v ochranné lhůtě/platný PCR test) a vydává písemné potvrzení, že
  jsou podmínky splněny o tímto písemným potvrzením se může žák prokazovat v případě kontroly na lanových dráhách, o škola pro účely hromadného nákupu jízdenek (skipasů) pro žáky účastnící se kurzu může základní nebo střední škola organizující kurz provozovateli předložit za účelem prokázání splnění podmínek jmenný seznam žáků účastnících se kurzu, u kterých základní nebo střední škola zkontrolovala, že splňují podmínky.
  MŠMT, 23. 12. 202

Rubriky

Archiv

Skip to content