ÚVOD 9 Ze života školy 9 Nový vchod
Nový vchod

Nový vchod

28.02.2019 | Ze života školy

Změna hlavního vchodu do školy – od 3. 12. 2018 do 31. 5. 2019

• z důvodu rekonstrukce stávajícího hlavního vchodu (budova Internátu) bude hlavní vchod do školy přemístěn do budovy U22 – vchod z ulice Vávrova

• areál školy nebude od tohoto data průchozí

• pro žáky z budovy Internátu a všechny účastníky ranní školní družiny a také odpolední školní družiny (do 15:30) bude hlavní vchod do školy přes vrátnici budovy U22, režim zvonků pro školní družinu zůstane zachován, rodiče vyčkají příchodu dítěte před budovou školy, dítě bude vysláno již přezuté a oblečené spojovací chodbou ke vchodu U22

• navazující „dlouhá“ ŠD (od 15:30 do 17:00) bude přemístěna do budovy 1. stupně (pavilon C) do levého vchodu do přízemí – zvonek bude označen

• žáci z budovy U22 a žáci z pavilonu 1. stupně, kteří nenavštěvují ŠD, budou do školní jídelny odcházet uličkou vlevo podél budovy U22 školní zahradou přes arboretum, trasa bude vyznačena

• malá branka u sálku (v ulici Prokopa Velikého) bude odemčena pro možný odchod žáků ze ŠJ

Rubriky

Archív

Skip to content