Historie

Historie školy počíná dle kroniky rokem 1793, kdy začala působit v areálu chrámu sv. Bartoloměje. Přelomem je rok 1860.Tehdy byla otevřena nová budova ve Školské ulici, která pojala 865 žáků. Sloužila až do února 1983, kdy v důsledku porušení statiky stropů byla vyklizena a v následujících letech jako neopravitelná demolována. V těchto letech působí škola v provizorních prostorách a v budově tak zvaného „Internátu“ v ulici Prokopa Velikého, dočasně redukovaná na 1.stupeň.

1. září 1986 byl slavnostně otevřen nový pavilon U-2-2 a začíná se psát nová stránka historie naší školy jako úplné ZŠ se 674-mi žáky. V březnu 1988 přibývá TV hala typu BIOS a v říjnu 1993 je ke škole přičleněn pavilon „C“, který původně užívala MŠ Jeronýmova Kolín.