Hlavní vchod do školy

Hlavní vchod je od 1. září 2019 z ulice Prokopa Velikého 633

 • vchod je opatřen zvonky
 • od této doby není areál průchozí
 • ve vestibulu je vybudována nová moderní recepce, jejíž provoz je od 6:00 do 17:00 hod.
 • vstup do ranní ŠD ( Internát ) 
  • z ulice Prokopa Velikého – zvonek 
  • z ulice Vávrova – zvonek – zvonek 
 • vstup do budovy školy v 7.40 hodin do budovy Internátu
  • z ulice Prokopa Velikého – nemusí se zvonit ( u dveří bude dohled )
  • z ulice Vávrova – nemusí se zvonit ( u dveří bude dohled )
 • vstup do budovy U22 v 7.40 hodin
  • bočním vchodem z ulice Vávrova – tak jako dříve
 • Žáci, kteří do školy přijdou opožděně ( lékař, zpoždění dopravního prostředku, rodinné důvody……)
  • budou vstupovat hlavním vchodem z ulice Prokopa Velikého a použijí zvonek recepce.
 • vyzvedávání účastníků ŠD ( Internát ) do 16.00 hodin
  • z ulice Prokopa Velikého –zvonky příslušné ŠD
  • z ulice Vávrova – zvonek recepce
 • vyzvedávání účastníků ŠD ( Internát ) od 16.00 hodin
  • z ulice Prokopa Velikého – zvonek 
  • z ulice Vávrova – zvonek 
 • vyzvedávání účastníků ŠD a ŠK ( volnočasové aktivity ) z pavilonu 1. stupně
  • ŠD do 15.30 hodin – jako dříve
  • ŠD od 15.30 do 17.00 hodin ( dlouhá ŠD ) – v budově Internátu – zvonek z ulice Prokopa Velikého i z ulice Vávrova
  • ŠK do 15.00 hodin – jako dříve
  • ŠK od 15.00 – 16.00 hodin
   • z ulice Prokopa Velikého  – recepce
   • z ulice Vávrova – zvonek recepce
  • ŠK od 16.00 – 17.00 hodin 
   • z ulice Prokopa Velikého i z ulice Vávrova – recepce
 • zvonek – RANNÍ A ODPOLEDNÍ DRUŽINA