Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Výtvarné soutěže

Výtvarné soutěže

V letošním školním roce jsme se účastnili tří výtvarných soutěží a ve všech jsme sbírali ceny nejvyšší.

V listopadu bylo vyhodnocení  Vv  soutěže vyhlášené  starostou města Kolína na téma „ Kolín pod mořskou hladinou“. Ve své kategorii si odnesla 1.místo  Monika Michalcová ze třídy IX.B.

Další soutěž, tentokrát s dopravní tématikou „ Nehoda není náhoda“ byla vyhodnocena Čestným uznáním Adéla Štolová,  také ze třídy IX.B.

A poslední výtvarné soutěži , které jsme se zúčastnili , je „ Požární ochrana očima dětí“, obsadila naše děvčata ve svých kategoriích 3.místa. Je to Natálie Pavlíková ze třídy VII.B a Adéla Štolová z IX.B.

Všem oceněným blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy.        Ing. Eva Mazuchová