Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

S čím Vám poradíme

S čím Vám poradíme

výchovná poradkyně pro 1.stupeň   výchovná poradkyně pro 2. stupeň
školní zralost vašeho dítěte vzdělávací obtíže – podezření na dys poruchy – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, vývojová dysfázie apod.
logopedická  reedukace výchovné problémy – podezření na ADHD, ADD, PAS, opoziční chování, neposlušnost apod.
vzdělávací obtíže – podezření na dys poruchy – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, vývojová dysfázie apod. máte nadané dítě
výchovné problémy – podezření na ADHD, ADD, PAS, opoziční chování, neposlušnost apod. poradenství, jak zvládnout výchovu puberťáka
máte nadané dítě poradíme s výběrem střední školy
poradenství ohledně aktivit – Hbitý jazýček a Metoda dobrého startu poradíme, zda pro vaše dítě je vhodný přestup na víceleté gymnázium

 

METODIČKA PREVENCE   PSYCHOLOŽKA
–       s problémovými vztahy uvnitř třídního kolektivu Pro děti: problémy se spolužáky, učiteli i rodiči, problémy sami se sebou 
–       žákům a rodičům poskytneme konzultace a pomůžeme s řešením při výskytu rizikového chování – záškoláctví, šikana, závislostní chování ( drogy, gambling ), poruchy příjmu potravy, týrání a zneužívání, sexuální rizikové chování, nekázeň PRO RODIČE:–       výchovné problémy ve škole i doma–       krizové situace v rodině – úmrtí, rozvod

–       postavení dítěte v kolektivu třídy

 

  PRO KOLEGY:–       psychologická podpora a pomoc