Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Cena obědů

Cena obědů

Ceny obědů platné od 1.9.2017

Žák  3 – 6 let 21 Kč
Žák 7 – 10 let 22 Kč
Žák 11 – 14 let 24 Kč
Žák 15 a více let 26 Kč
Zaměstnanec/starobní, invalidní důchodce 18 Kč + 10 Kč z FKSP
Externí pracovník 28 Kč
Cizí strávníci 52 Kč

Svačinka 15Kč