Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Cena obědů

Cena obědů

Ceny obědů platné od 1.9.2019

Žák  3 – 6 let 24 Kč
Žák 7 – 10 let 25 Kč
Žák 11 – 14 let 27 Kč
Žák 15 a více let 29 Kč
Zaměstnanec/starobní, invalidní důchodce 17 Kč + 12 Kč z FKSP
Externí pracovník 29 Kč
Cizí strávníci 55 Kč

Svačinka 15Kč