Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Třídní důvěrníci

Třídní důvěrníci

Jméno Třída Jméno Třída
JUDr. Adriana Vavrušková 3. A MUDr. Radek Cabrnoch 8. A
Martina Koutová 3. B Gabriela Jiroudková
8. B
Andrea Kalousová 3. C Irena Sukdoláková
8. D
Marcela Kotlabová 4. A Romana Suková 9. A
Renata Drahovzalová 4. B Vladislava Štolová 9. B
Petra Kubrychtová 4. C Danuta Cikánová 9. D
Pavlína Fundová 4. D Dis. Lucie Hervertová
6. A
Anna Kačerová 5. A Denisa Růžičková
6. B
Petra Dudová 5. B Dana Vacková 6. C
Tibor Moško 1 .A MUDr. Věra Beranová 7. A
Martina Hepnarová 1 .B Věra Horáčková 7. B
Milan Svoboda 1. C Petra Moravcová
7. D
Ing. Zdeněk Žert 2. A
Ing. Kateřina Ledvinová 2. B
Jana Sýkorová 2. C
Jiří Vrba 5. D