Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Školní prostory

Školní prostory

  • Hlavní budova (pavilon U-2-2) s patnácti třídami 2. stupně a dvěma třídami 1. stupně
  • pavilon „C“ s osmi třídami 1. stupně
  • stará budova (internát) se 6-ti třídami 1. stupně, školní jídelnou a školní družinou
  • sportovní hala BIOS s bytem správce haly
  • budova výměníkové stanice (zde je umístěná výměníková stanice a gymnastický sál)
  • školní arboretum
    • hřiště – kopaná, odbíjená, košíková

Školní jídelna

Nově zrekonstruovaný objekt Internátu v roce 2006. Jídelna má kapacitu 132 míst. Součástí vybavení je objednávkový terminál jídel, kde si klienti mohou objednávat, odhlašovat nebo vybírat jídla ze dvou menu – pomocí čipů. Odhlášky jídel lze provést třemi způsoby: čipem na terminálu, e-mailem na adrese: odhlaska@seznam.cz, telefonicky: 321722847.Kuchyň je vybavena špičkovou technologií a klimatizací s kapacitou 550 vařených jídel. Výdej obědů probíhá samoobslužnou formou. Obědy jsou o třech chodech: polévka, hlavní jídlo, dezert/ovoce, zelenina apod. Nápoje: výběr ze čtyř až pěti druhů. Stravování se řídí zásadami zdravé výživy, Provozním řádem školní jídelny a příslušnými zákony týkající se společného stravování. Provozní řád je k dispozici na nástěnce ve školní jídelně, v kanceláři ŠJ a na webových stránkách školy.

Obědy se vydávají: 11:30 – 14:00

Vedoucí školní jídelny: Hana Brožová

Telefon: 321722847

Více informací o školní jídelně naleznete zde.

Sportovní hala BIOS

Je využívána školou k výuce TV a k zájmové činnosti denně do 16:30 hodin. V době od 16:30 – 22:00 hodin je hala využívána sportovními kluby a sdruženími na základě smluv o pronájmu. Podobným způsobem je hala využívána i o víkendech.

Možnosti relaxace – o velké přestávce děti mohou vycházet na sportoviště bez přezouvání (předpokladem je příznivé počasí).

Sportoviště školy je přístupné žákům po celý den (podmínkou je dodržování řádu sportoviště).