Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Profil školy

Profil školy

Naše základní škola pracuje podle vzdělávacího programu Tvořivé učení

Jsme jedinou školou v okrese Kolín, která věnuje systematickou péči dětem s vývojovými poruchami učení.

Naše škola se stala jednou z 25 škol z ČR, které byly vybrány ke spolupráci na projektu Tvořivá škola – střediska činnostního učení.

Každoročně pořádáme vánoční trhy a každé dva roky jarní trhy a školní akademii.

Tvořivá škola

Ustálená struktura naší školy

  • každoročně otevíráme tři první třídy
  • od třetího ročníku máme specializované dyslektické třídy, kam škola zařazuje na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny děti s vývojovými poruchami učení. Tato struktura je zachována až do devátého ročníku
  • od první třídy vyučujeme anglický jazyk

Ve škole je zaveden pitný režim ( čaj je k dispozici denně ve všech budovách školy).

V hlavní budově a ve sportovní hale jsou zavedeny nápojové automaty.