Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Čtení a psaní s porozuměním

Čtení a psaní s porozuměním

Projekt Tvořivá škola – čtení a psaní s porozuměním


Loga v řadě

Naše škola se stala jednou z 18 škol zapojených do celostátního projektu „Tvořivá škola – Čtení
a psaní s porozuměním“. Smyslem projektu je, aby naši žáci byli vzděláváni moderními metodami čtení a psaní s porozuměním, s pomocí efektivních pomůcek a vhodnými přístupy v souladu se svými potřebami a schopnostmi. Měli by si tak osvojit dovednost číst plynule a s porozuměním,
ale také získat kladný vztah ke čtení a k celoživotnímu vzdělávání.

Pomocí nových metod bude žákům již od 1.ročníku umožněno průběžně rozvíjet jejich čtenářské dovednosti. Znamená to, že budou číst správně bez chyb, číst slova napoprvé, plynule bez slabikování, výrazně a s porozuměním textu s důrazem na správná slova a správně řazenými pauzami. Důraz je přitom kladen především na metody, které umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací o projektu naleznete na www.tvorivaskola.cz.