Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Oznámení školní jídelny

Oznámení školní jídelny

Vzhledem k narůstajícím cenám potravin, jsme nuceni od 1.9.2019 navýšit ceny obědů.

Nová cena:

Strávníci do 6 let:          24 Kč

Strávníci 7 – 10 let:       25 Kč

Strávníci 11 – 14 let:     27 Kč

Strávníci 15 let a více:  29 Kč

Prosíme o kontrolu a případné navýšení limitu u banky.

Mgr. Kaurová Irena                                                Brožová Hana

Ředitelka školy                                                          Vedoucí ŠJ