Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

Mladý Demosthenes

Mladý Demosthenes

Mladý Demosthenes 2018, 18.12.2018

Této řečnické soutěže se účastnilo 38 žáků z 6.-9.tříd naší školy. Každý noninovaný žák měl připravený mluvní projev na 1-3 minuty. Porota hodnotila originalitu témat, techniku práce s hlasem, využití jazykových prostředků, neverbální komunikaci a samozřejmě celkový dojem. Musím se pochlubit, že úroveň našich řečníků stoupá a porota měla těžký úkol. Převážná většina účastníků byla velmi dobře připravena. Děkuji za krásné 2 hodiny prožité s řečníky.

Výsledky:

1.kategorie (6.,7.ročníky)                                                    2.kategorie (8.,9.ročníky)

1.místo   Kateřina NOVÁ  (7.A)                                           1.místo   Michaela SOJKOVÁ (8.A)

2.místo   Elena FANTOVÁ (7.B)                                          2.místo   René POSPÍŠIL  (8.B)

3.místo   Miranda PREVRATIL (7.B)                                   3.místo Karel VAŠATA (9.A)

( Mgr.Hana Malá )