Logo 3. ZŠ Kolín

Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
zskolin@iol.cz 321 720 808

E-mailové kontakty

E-mailové kontakty

1. stupeň 2. stupeň
2.A Mgr. Kunášková Marcela
kunaskovamarcela.3zskolin@iskola.cz 7.A Mgr. Poláková Petra
polakovapetra.3zskolin@iskola.cz
2.B Mgr. Najmanová Jana najmanovajana.3zskolin@iskola.cz 7.B Mgr. Bohatá Eva
bohataeva.3zskolin@iskola.cz
2.C Mgr. Černý Petr
cernypetr.3zskolin@iskola.cz 7.D Mgr. Sýkorová Jolana
sykorovajolana.3zskolin@iskola.cz
3.A Mgr. Šetinová Martina
setinovamartina.3zskolin@iskola.cz 8.A Mgr. Jirovská Martina jirovskamartina.3zskolin@iskola.cz
3.B Mgr. Němečková Blanka
nemeckovablanka.3zskolin@iskola.cz 8.B Ing. Novotná Květoslava
novotnakveta.3zskolin@iskola.cz
1.C Mgr. Ješetová Marta
jesetovamarta.3zskolin@iskola.cz 8.D Mgr. Krčmářová Markéta
krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz
1.A Mgr. Novotná Štěpánka novotnastepanka.3zskolin@iskola.cz 9.A Mgr. Trnkalová Martina
trnkalovamartina.3zskolin@iskola.cz
1.B Mgr. Fantová Ilona
fantovailona.3zskolin@iskola.cz 9.B Mgr. Keltner Oldřich
keltneroldrich.3zskolin@iskola.cz
3.C Mgr. Buldrová Gabriela
buldrovagabina.3zskolin@iskola.cz 9.D Mgr. Hněvsová Naděžda
hnevsovanada.3zskolin@iskola.cz
4.D Mgr. Štědrá Radmila
stedraradka.3zskolin@iskola.cz 6.C Ing. Mazuchová Eva
mazuchovaeva.3zskolin@iskola.cz
5.A Ing., Mgr. Novotná Monika
novotnamonika.3zskolin@iskola.cz 6.B Mgr. Wenigová Lada
wenigovalada.3zskolin@iskola.cz
5.B Mgr. Němečková Hana
nemeckovahana.3zskolin@iskola.cz 6.A Mgr. Pražáková Hana
prazakovahana.3zskolin@iskola.cz
5.D Ing., Mgr. Pištorová Zuzana
pistorovazuzana.3zskolin@iskola.cz Ing. Kočová Kamila kocovakamila.3zskolin@iskola.cz
4.A Mgr. Trešlová Tereza
treslovatereza.3zskolin@iskola.cz Mgr. Podhrázská Romana
podhrazskaromana.3zskolin@iskola.cz
4.B Mgr. Vašatová Lenka
vasatovalenka.3zskolin@iskola.cz Mgr. Pýchová Martina
pychovamartina.3zskolin@iskola.cz
4.C Mgr. Zalabáková Simona
zalabakova.3zskolin@iskola.cz Mgr. Malá Hana malahana.3zskolin@iskola.cz
ŠD, PA Ing. Raždíková Elena
razdikovaelena.3zskolin@iskola.cz Mgr. Ryklová Silvie
ryklovasilvie.3zskolin@iskola.cz
Mgr. Morávek Antonín moravekantonin.3zskolin@iskola.cz Mgr. Čáslavová Helena
caslavovahelena.3zskolin@iskola.cz
Mgr. Rejmonová Eva
rejmonovaeva.3zskolin@iskola.cz Mgr. Vojtíšková Monika matejkovamonika.3zskolin@iskola.cz
ŠD Braunová Tereza braunovatereza.3zskolin@iskola.cz Mgr. Zadáková Ivana zadakovaivana.3zskolin@iskola.cz
ŠD, PA Formánková Eva formankovaeva.3zskolin@iskola.cz PA Bc. Vajdiaková Miroslava vajdiakovamiroslava.3zskolin@iskola.cz
ŠD, PA Končelová Zlata koncelovazlata.3zskolin@iskola.cz PA Mgr. Plecháček Václav plechacekvaclav.3zskolin@iskola.cz
ŠD, PA
Krajbychová Jaroslava krajbychovajaroslava.3zskolin@iskola.cz Mgr. Čiháková Šárka cihakovasarka.3zskolin@iskola.cz
ŠD Loumanová Ivana loumanovaiva.3zskolin@iskola.cz
ŠD, PA Kračmárová Anna
kracmarovaanna.3zskolin@iskola.cz
ŠD, PA Vobořilová Martina voborilovamartina.3zskolin@iskola.cz
 ŠD, PA Mgr. Dagmar Vidláková Růžičková
ruzickovadagmar.3zskolin@iskola.cz
4.D

zástup

Mgr. Andrea Holanová
holanovaandrea.3zskolin@iskola.cz
Zavřilová Stanislava
zavrilovastanislava.3zskolin@iskola.cz