Tvořivá škola v Kolíně

Projekt   TVOŘIVÁ ŠKOLA V KOLÍNĚ,  reg. číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004717

V letošním školním roce se naše škola   zapojila  do projektu  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Výzvu k tomuto projektu vyhlásilo MŠMT, je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem tohoto projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností  pedagogů,  pomoc školám při společném vzdělávání dětí/žáků,  a to díky  možnosti  personálního posílení  například o školního psychologa. Důležitou oblastí podpory  je také usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí a žáků, dále také zařazení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomocí extrakurikulárních aktivit.

V rámci tohoto projektu si naše škola klade za cíl i nadále podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání  žáků  ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání.

Naší škole byly schváleny následující aktivity:

II/1.3 ŠKOLNÍ PSYCHOLOG – PERSONÁLNÍ PODPORA ZŠ

II/2.2 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZŠ – DVPP V ROZSAHU 32HODIN ( ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST)