EU peníze školám

Dokumenty ke stažení

Výzva

Podpora tvořivosti

Zdůvodnění potřebnosti projektu


Loga v řadě EU

Rozvoj informačních technologií výrazně ovlivňuje chování, jednání a vztahy nejen mladé generace, ale celé společnosti.
Projekt EU peníze školám počítá s výrazným využitím moderních technologií jako nástroje, který nebude využíván pouze pro rozvoj počítačových dovedností, ale také k výuce běžných předmětů a zavádění inovativních forem a metod výuky.
Současná úroveň vybavení školy ICT technologiemi je nedostačující. Hlavním důvodem jejich omezeného využívání ve výuce je morální a technická zastaralost vybavení a je tedy třeba, aby prošlo kompletní modernizací.

Přínosy pro cílové skupiny

 • Pedagogičtí pracovníci
  • zjednodušení přípravy na výuku pomocí ICT technologií
  • snadná úprava a modernizace digitálních učebních materiálů (DUM)
  • možnost sdílení DUM vzájemně mezi vyučujícími – suplování, nástup nového pracovníka
  • dostupnost nejmodernějších ICT technologií
 • Žáci
  • nové formy a metody vyučování
  • dostupnost DUM v digitální podobě pro zpracování domácích úkolů, přípravě na výuku během nemoci, apod.
  • využití nejmodernějších ICT technologií ve výuce běžných předmětů

  Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

  Základní škola, Kolín IV, Prokopa Velikého 633 zpracovala v rámci šablony III/2 DUMY pro:
  pátý ročník, přírodověda
  cernypetr.3zskolin@iskola.cz

  pátý ročník, vlastivěda
  cernypetr.3zskolin@iskola.cz
  pátý ročník, český jazyk
  cernypetr.3zskolin@iskola.cz

  pátý ročník, anglický jazyk
  vasatovalenka.3zskolin@iskola.cz

  čtvrtý ročník, vlastivěda
  vasatovalenka.3zskolin@iskola.cz
  čtvrtý ročník, hudební výchova
  vasatovalenka.3zskolin@iskola.cz

  první ročník, český jazyk
  nemeckovablanka.3zskolin@iskola.cz

  první ročník, matematika
  nemeckovablanka.3zskolin@iskola.cz
  první ročník, prvouka
  nemeckovablanka.3zskolin@iskola.cz