Konzultační hodiny

Mgr. Buldrová Gabriela
pondělí
13:45 – 14:15
Internát – 1. patro
Mgr. Fantová Ilona
úterý
12:40 – 13:10
C – vpravo – 1. patro
Mgr. Chleborádová Andrea
pondělí
12:45 – 13:15
Internát – 1. patro
Mgr. Ješetová Marta
středa
11:45 – 12:15
Internát – 2. patro
Mgr. Jobbágy Marie
pondělí
11:50 – 12:20
09 – U22
Mgr. Kunášková Marcela
úterý
7:15 – 7:45
C – vlevo – 1. patro
Mgr. Kremlová Káňová Lenka
úterý
12:45 – 13:15
09 – U22
Mgr. Martínková Martina
dle dohody
dle dohody   
kancelář školy
Mgr. Najmanová Jana
čtvrtek
7:15 – 7:45
C – vlevo – 1. patro
Ing., Mgr. Novotná Monika
úterý
14:30 – 15:00
C – vpravo – přízemí
Mgr. Novotná Štěpánka
úterý
12:40 – 13:10
C – vpravo – 1. patro
Mgr., Ing. Pištorová Zuzana
čtvrtek
12:40 – 13:30
Internát – 2. patro
Mgr. Rejmonová Eva
pondělí
13:30 – 14:00
09 – U22
Mgr. Strachová Lucie
úterý
11:50 – 12:35
C – vlevo – přízemí
Mgr. Štědrá Radmila
pondělí
12:45 – 13:15
Internát – 2. patro
Mgr. Vašatová Lenka
pondělí
13:00 – 13:30
09 – U22
Mgr. Vidláková Růžičková Dagmar
pondělí
13:45 – 14:15
C – vpravo – přízemí
Mgr. Zalabáková Simona
úterý
11:40 – 12:35
Internát – 2. patro
Zatřepálková Soňa
úterý
7:15 – 7:45
C – vlevo – přízemí
Mgr. Bohatá Eva
středa
10:00 – 11:00
112 – U22
Mgr. Budka Oldřich
úterý
13:30 – 14:30
109 – U22
Mgr. Čiháková Šárka
pátek
8:15 – 8:45
119 – U22
Mgr. Flesar Luboš
úterý
11:00 – 11:30
207 – U22
Mgr. Hůlová Dita
čtvrtek
10:00 – 10:45
109 – U22
Mgr. Jelínková Dana
čtvrtek
13:45 – 14:15
207 – U22
Mgr. Jirovská Martina
dle dohody
 
kancelář – U22
Mgr. Keltner Oldřich
čtvrtek
9:00 – 9:30
206 – U22
Ing. Kočová Kamila
středa
7:30 – 8:30
jinak dle dohody
200 – U22
Mgr. Koděrová Kateřina
dle dohody
 
ředitelna školy
Mgr., Bc. Krčmářová Markéta 
pondělí
14:00 – 15:00
106 – U22
Mgr. Malá Hana
čtvrtek
8:00 – 8:45
200 – U22
Mgr. Mazuchová Eva
čtvrtek
8:00 – 9:00
109 – U22
Ing. Novotná Květoslava
pondělí
14:00 – 14:30
109 – U22
Mgr. Paličková Lucie
středa
11:00 – 11:30
200 – U22
Mgr. Plecháček Václav
úterý
14:00 – 14:30
211 – U22
Mgr. Pokorná Romana
pondělí
13:00 – 13:30
206 – U22
Mgr. Petra Poláková
středa
11:00 – 11:30
211 – U22
Mgr. Prášková Eva
úterý
10:00 – 10:45
207 – U22
Mgr. Pražáková Hana
úterý
14:15 – 14:50
109 – U22
Mgr. Pýchová Martina
pondělí
8:00 – 8:45
109 – U22
Mgr. Rejmonová Eva
pondělí
13:30 – 14:00
09 – U22
Mgr. Sýkorová Jolana
středa
10:00 – 10:30
119 – U22
Mgr. Trnkalová Martina
pondělí
13:00 – 13:30
207 – U22
Mgr. Wenigová Lada
čtvrtek
12:45 – 13:30
207 – U22
Mgr. Zadáková Ivana
středa
12:00 – 12:40
106 – U22
Braunová Tereza
čtvrtek
8:00 – 8:30
Internát – 2. patro
Černá Lenka
pondělí
7:00 – 7:45
Internát – 2. patro
Formánková Eva
úterý
8:00 – 9:00
Internát – 2. patro
Končelová Zlata
úterý
11:40 – 12:30
Internát – 2. patro
Bc. Fialová Jana
pondělí
12.45 – 13:30
Internát – 2. patro
Krajbychová Jaroslava
pondělí
8:00 – 9:00
Internát – 2. patro
Loumanová Ivana
pondělí
8:00 – 8:30
Internát – 2. patro
Vobořilová Martina
pátek
8:55 – 9:40
Internát – 2. patro
Kunová Zdeňka
pondělí
9:00 – 10:00
Internát – 2. patro
Andresová Barbora
úterý
10:00 – 10:45
Internát – 2. patro
Brzoňová Alena
pondělí
12:00 – 12:45
211 – U22
Černá Lenka
pondělí
7:00 – 7:45
Internát – 2. patro
Fördösová Veronika
úterý
10:00 – 10:45
211 – U22
Končelová Zlata
čtvrtek
8:00 – 8:45
Internát – 2. patro
Kvapilová Michaela
středa
8.55 – 9:40
211 – U22
Pýtrová Tereza
pátek
10:55 – 11:40
Internát – 2. patro
Vobořilová Martina
pátek
8:55 – 9:40
Internát – 2. patro
Bc. Horná Lucie
čtvrtek
12:45 – 13:30
Internát – 2. patro
Řeháková Markéta
čtvrtek
10:55 – 11:40
Internát – 2. patro
Trnková Petra
středa
8:00 – 8:45
Internát – 2. patro