Konzultační hodiny

Mgr. Buldrová Gabriela
čtvrtek
13:30 – 14:30
Internát – 1. patro
Mgr. Fantová Ilona
pondělí
13:45 – 14:15
C – vpravo – 1. patro
Mgr. Holanová Andrea
čtvrtek
10:00 – 10:45
09 – U22
Mgr. Ješetová Marta
pondělí
13:00 – 13:30
Internát – 2. patro
Mgr. Jobbágy Marie
úterý
13:30 – 14:00
09 – U22
Mgr. Kunášková Marcela
úterý
7:15 – 7:45
C – vlevo – 1. patro
Mgr. Martínková Martina
dle dohody
dle dohody   
kancelář školy
Mgr. Najmanová Jana
pátek
7:30 – 8:00
C – vlevo – 1. patro
Bc. Novotná Eva
čtvrtek
13:30 – 14:00
C – vlevo – přízemí
Ing., Mgr. Novotná Monika
čtvrtek
13:30 – 14:00
C – vpravo – přízemí
Mgr. Novotná Štěpánka
čtvrtek
13:00 – 13:30
C – vpravo – 1. patro
Mgr., Ing. Pištorová Zuzana
středa
13:00 – 13:30
Internát – 2. patro
Mgr. Plecháček Václav
čtvrtek
15:30 – 16:00
211 – U22
Mgr. Rejmonová Eva
čtvrtek
14:30 – 15:00
09 – U22
Mgr. Šetinová Martina
úterý
13:00 – 13:30
C – vlevo – přízemí
Mgr. Štědrá Radmila
pondělí
12:00 – 13:00
Internát – 2. patro
Mgr. Vašatová Lenka
čtvrtek
13:15 – 13:45
09 – U22
Mgr. Vidláková Růžičková Dagmar
čtvrtek
15:30 – 16:00
C – vpravo – přízemí
Mgr. Zalabáková Simona
středa
13:00 – 13:30
Internát – 2. patro
Mgr. Bohatá Eva
pondělí
13:40 – 14:25
112 – U22
Mgr. Budka Oldřich
pondělí
13:35 – 14:00
jinak dle dohody
109 – U22
Mgr. Čiháková Šárka
pátek
8:00 – 8:45
jinak dle dohody
119 – U22
Mgr. Flesar Luboš
pondělí
13:40 – 14:25
207 – U22
Mgr. Hněvsová Naděžda
čtvrtek
13:30 – 14:00
109 – U22
Mgr. Hůlová Dita
pondělí
13:40 – 14:25
109 – U22
Mgr. Jelínková Dana
čtvrtek
14:00 – 14:30
207 – U22
Mgr. Jirovská Martina
středa
14:00 – 14:30
206 – U22
Mgr. Kaurová Irena
dle dohody
 
ředitelna školy
Mgr. Keltner Oldřich
pondělí
15:00 – 15:30
206 – U22
Ing. Kočová Kamila
pátek
11:50 – 12:35
jinak dle dohody
200 – U22
Mgr. Koděrová Kateřina
dle dohody
 
kancelář školy
Mgr. Krčmářová Markéta
úterý
14:00 – 14:45
106 – U22
Mgr. Mazuchová Eva
pondělí
14:00 – 14:30
109 – U22
Ing. Novotná Květoslava
čtvrtek
11:00 – 11:30
jinak dle dohody
109 – U22
Mgr. Paličková Lucie
pondělí
13:40 – 14:25
200 – U22
Mgr. Plecháček Václav
pondělí
12:55 – 13:25
211 – U22
Mgr. Podhrázská Romana
pondělí
14:00 – 15:00
206 – U22
Mgr. Prášková Eva
středa
14:00 – 14:30
207 – U22
Mgr. Pražáková Hana
pondělí
12:15 – 12:45
109 – U22
Mgr. Pýchová Martina
pátek
13:50 – 14:20
109 – U22
Mgr. Rejmonová Eva
čtvrtek
14:30 – 15:00
09 – U22
Mgr. Ryklová Silvie
čtvrtek
13:00 – 13:45
109 – U22
Mgr. Sýkorová Jolana
úterý
14:00 – 14:30
119 – U22
Mgr. Trnkalová Martina
úterý
14:00 – 14:45
207 – U22
Mgr. Wenigová Lada
úterý
13:15 – 14:00
207 – U22
Mgr. Zadáková Ivana
čtvrtek
13:00 – 13:30
106 – U22
Braunová Tereza
středa
15:30 – 16:00
Internát – 2. patro
Černá Lenka
pondělí
13:40 – 14:25
Internát – 2. patro
Formánková Eva
středa
15:00 – 16:00
Internát – 2. patro
Končelová Zlata
pondělí
16:00 – 17:00
Internát – 2. patro
Kráčmarová Anna
středa
16.00 – 17:00
Internát – 2. patro
Krajbychová Jaroslava
čtvrtek
15:30 – 16:30
Internát – 2. patro
Loumanová Ivana
pondělí
15:30 – 16:00
Internát – 2. patro
Vobořilová Martina
pondělí
15:00 – 16:00
Internát – 2. patro
Zavřilová Stanislava
čtvrtek
13:00 – 13:30
Internát – 2. patro