Konzultační hodiny

Mgr. Buldrová Gabriela
úterý
7:15 – 7:45
Internát – 1. patro
Mgr. Fantová Ilona
úterý
13:00 – 13:30
C – vpravo – 1. patro
Mgr. Holanová Andrea
pondělí
12:00 – 12:30
09 – U22
Mgr. Ješetová Marta
úterý
12:00 – 12:30
Internát – 2. patro
Mgr. Jobbágy Marie
čtvrtek
13:00 – 13:30
09 – U22
Mgr. Kunášková Marcela
úterý
7:15 – 7:45
C – vlevo – 1. patro
Mgr. Kremlová Káňová Lenka
středa
13:00 – 13:30
09 – U22
Mgr. Martínková Martina
dle dohody
dle dohody   
kancelář školy
Mgr. Najmanová Jana
úterý
7:15 – 7:45
C – vlevo – 1. patro
Ing., Mgr. Novotná Monika
pondělí
14:30 – 15:00
C – vpravo – přízemí
Mgr. Novotná Štěpánka
úterý
13:00 – 13:30
C – vpravo – 1. patro
Mgr., Ing. Pištorová Zuzana
úterý
11:40 – 12:30
Internát – 2. patro
Mgr. Plecháček Václav
středa
8:00 – 8:45
211 – U22
Mgr. Rejmonová Eva
středa
13:30 – 14:00
09 – U22
Mgr. Strachová Lucie
úterý
13:30 – 14:00
C – vlevo – přízemí
Mgr. Štědrá Radmila
úterý
12:15 – 12:45
Internát – 2. patro
Mgr. Vašatová Lenka
čtvrtek
13:15 – 13:45
09 – U22
Mgr. Vidláková Růžičková Dagmar
pondělí
14:30 – 15:00
C – vpravo – přízemí
Mgr. Zalabáková Simona
pondělí
14:30 – 15:00
Internát – 2. patro
Zatřepálková Soňa
úterý
7:15 – 7:45
C – vlevo – přízemí
Mgr. Bohatá Eva
čtvrtek
12:45 – 13:30
112 – U22
Mgr. Budka Oldřich
úterý
15:15 – 16:00
109 – U22
Mgr. Čiháková Šárka
úterý
8:15 – 8:45
119 – U22
Mgr. Flesar Luboš
pondělí
10:00 – 10:30
207 – U22
Mgr. Hůlová Dita
středa
10:55 – 11:40
109 – U22
Mgr. Jelínková Dana
úterý
11:50 – 12:35
207 – U22
Mgr. Jirovská Martina
dle dohody    
 
kancelář – U22
Mgr. Keltner Oldřich
středa
7:00 – 7:40
206 – U22
Ing. Kočová Kamila
pondělí
13:00 – 13:30
jinak dle dohody
200 – U22
Mgr. Koděrová Kateřina
dle dohody   
 
ředitelna školy
Mgr., Bc. Krčmářová Markéta 
pondělí
13:00 – 13:45
106 – U22
Mgr. Malá Hana
čtvrtek
8:00 – 8:45
200 – U22
Mgr. Mazuchová Eva
úterý
14:00 – 14:30
109 – U22
Ing. Novotná Květoslava
středa
10:00 – 10:30
109 – U22
Mgr. Paličková Lucie
úterý
13:00 – 13:45
200 – U22
Mgr. Plecháček Václav
středa
8:00 – 8:45
211 – U22
Mgr. Pokorná(Podhrázská) Romana
pondělí
14:00 – 15:00
206 – U22
Mgr. Prášková Eva
pátek
11:00 – 11:40
207 – U22
Mgr. Pražáková Hana
středa
12:10 – 12:30
109 – U22
Mgr. Pýchová Martina
pondělí
7:15 – 7:30
109 – U22
Mgr. Rejmonová Eva
středa
13:30 – 14:00
09 – U22
Mgr. Sýkorová Jolana
úterý
9:00 – 9:30
119 – U22
Mgr. Trnkalová Martina
čtvrtek
14:00 – 14:25
207 – U22
Mgr. Wenigová Lada
úterý
13:15 – 14:00
207 – U22
Mgr. Zadáková Ivana
čtvrtek
12:45 – 13:30
106 – U22
Braunová Tereza
středa
8:00 – 8:45
Internát – 2. patro
Černá Lenka
pondělí
7:00 – 7:45
Internát – 2. patro
Formánková Eva
pondělí
8:00 – 8:45
Internát – 2. patro
Končelová Zlata
středa
10:00 – 10:45
Internát – 2. patro
Kráčmarová Anna
středa
8.00 – 9:45
Internát – 2. patro
Krajbychová Jaroslava
čtvrtek
8:00 – 9:00
Internát – 2. patro
Loumanová Ivana
čtvrtek
11:00 – 11:30
Internát – 2. patro
Vobořilová Martina
pondělí
7:00 – 8:00
Internát – 2. patro
Kunová Zdeňka
úterý
11:50 – 12:35
Internát – 2. patro
Brzoňová Alena
pondělí
12:00 – 12:45
211 – U22
Černá Lenka
pondělí
7:00 – 7:45
Internát – 2. patro
Fördösová Veronika
středa
9:00 – 9:45
211 – U22
Končelová Zlata
středa
10:00 – 10:45
Internát – 2. patro
Kvapilová Michaela
středa
8.55 – 9:40
211 – U22
Pýtrová Tereza
pátek
10:55 – 11:40
Internát – 2. patro
Vobořilová Martina
pondělí
7:00 – 8:00
Internát – 2. patro
Kunová Zdeňka
úterý
11:50 – 12:35
Internát – 2. patro
Řeháková Markéta
čtvrtek
8:00 – 8:45
Internát – 2. patro
Trnková Petra
středa
8:00 – 8:45
Internát – 2. patro
Zavřilová Stanislava
pátek
10:00 – 10:30
Internát – 2. patro