Aktuality

2.9.2019
  • slavnostní zahájení školního roku
6.11.2019​
  • Den Duchů aneb strašidelná škola
12.12.2019
  • Vánoční trh
4.3.2020
  • Den otevřených dveří
4.3.2020, 18.3.2020, 25.3.2020
  • nevšední odpoledne pro předškoláky
26.3.2020
  • Jarní trh
duben 2020
  • Veselá škola pro předškoláky
Ve škole budeme očekávat předškoláky, kteří si vyzkoušejí aktivity k ověření školní zralosti.
4.3. 2020
18.3. 2020
25.3. 2020
vždy od 15.15 – 16.00 hodin                  
Děti se seznámí se školním prostředím, pomocí zajímavých úkolů budou motivovány k tomu, aby se zápisu do školy nemusely obávat. Každé dítě, které se „ Nevšedního odpoledne “ zúčastní, zažije pocit úspěchu. Jednotlivé úkoly budou děti plnit za přítomnosti rodičů.
Nevšední odpoledne se uskuteční v pavilonu 1. stupně – ulice Vávrova.
Rodiče žádáme o dodržení začátku.
Budeme se těšit na setkání.
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 proběhne
ve čtvrtek 2. dubna a v pátek 3. dubna 2020 vždy od 13.00 do 17.00 hodin
v Základní škole Prokopa Velikého 633, Kolín IV –  v pavilonu 1. stupně – ulice Vávrova
                                                                                                          
K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2020 dovrší šestý rok věku, včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.
K zápisu přijďte s dítětem. S sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte, popř. již vyplněné žádosti, které najdete na našich webových stránkách.