E-mailové kontakty

Mgr. Koděrová Kateřina
katerina.koderova@3zskolin.cz
ředitelka školy
Mgr. Martínková Martina
martina.martinkova@3zskolin.cz
zástupkyně pro 1. stupeň
Mgr. Jirovská Martina
martina.jirovska@3zskolin.cz
zástupkyně pro 2. stupeň
Ešnerová Julie
julie.esnerova@3zskolin.cz
personalistka
Adamová Šárka
sarka.adamova@3zskolin.cz
ekonomka
Brožová Hana
hana.brozova@3zskolin.cz
vedoucí školní jídelny
Slejšková Radka
radka.slejskova@3zskolin.cz
hospodářka
Mgr. Buldrová Gabriela
gabriela.buldrova@3zskolin.cz
Mgr. Fantová Ilona
ilona.fantova@3zskolin.cz
Mgr. Chleborádová Andrea
andrea.chlebodarova@3zskolin.cz
Mgr. Ješetová Marta
marta.jesetova@3zskolin.cz
Mgr. Jobbágy Marie
marie.jobbagy@3zskolin.cz
Mgr. Kremlová Káňová Lenka
lenka.kanova@3zskolin.cz
Mgr. Kunášková Marcela
marcela.kunaskova@3zskolin.cz
Mgr. Martínková Martina
martina.martinkova@3zskolin.cz
Mgr. Najmanová Jana
jana.najmanova@3zskolin.cz
Ing., Mgr. Novotná Monika
monika.novotna@3zskolin.cz
Mgr. Novotná Štěpánka
stepanka.novotna@3zskolin.cz
Mgr., Ing. Pištorová Zuzana
zuzana.pistorova@3zskolin.cz
Mgr. Paličková Lucie
lucie.palickova@3zskolin.cz
Mgr. Rejmonová Eva
eva.rejmonova@3zskolin.cz
Mgr. Strachová Lucie
lucie.strachova@3zskolin.cz
Mgr. Šefčíková Michaela
michaela.sefcikova@3zskolin.cz
Mgr. Štědrá Radmila
radmila.stedra@3zskolin.cz
Mgr. Vašatová Lenka
lenka.vasatova@3zskolin.cz
Mgr. Vidláková Růžičková Dagmar
dagmar.vidlakova@3zskolin.cz
Mgr. Wenigová Lada
lada.wenigova@3zskolin.cz
Mgr. Zalabáková Simona
simona.zalabakova@3zskolin.cz
Zatřepálková Soňa
sona.zatrepalkova@3zskolin.cz
Mgr. Bohatá Eva
eva.bohata@3zskolin.cz
Mgr. Budka Oldřich
oldrich.budka@3zskolin.cz
Mgr. Čiháková Šárka
sarka.cihakova@3zskolin.cz
Mgr. Flesar Luboš
lubos.flesar@3zskolin.cz
Mgr. Hůlová Dita
dita.hulova@3zskolin.cz
Mgr. Jelínková Dana
dana.jelinkova@3zskolin.cz
Mgr. Jirovská Martina
martina.jirovska@3zskolin.cz
Mgr. Keltner Oldřich
oldrich.keltner@3zskolin.cz
Ing. Kočová Kamila
kamila.kocova@3zskolin.cz
Mgr. Koděrová Kateřina
katerina.koderova@3zskolin.cz
Mgr. Krčmářová Markéta
marketa.krcmarova@3zskolin.cz
Mgr. Malá Hana
hana.mala@3zskolin.cz
Ing. Mazuchová Eva
eva.mazuchova@3zskolin.cz
Ing. Novotná Květoslava
kvetoslava.novotna@3zskolin.cz
Mgr. Paličková Lucie
lucie.palickova@3zskolin.cz
Mgr. Plecháček Václav
vaclav.plechacek@3zskolin.cz
Mgr. Pokorná Romana
romana.pokorna@3zskolin.cz
Mgr. Poláková Petra
petra.polakova@3zskolin.cz
Mgr. Prášková Eva
eva.praskova@3zskolin.cz
Mgr. Pražáková Hana
hana.prazakova@3zskolin.cz
Mgr. Pýchová Martina
martina.pychova@3zskolin.cz
Mgr. Rejmonová Eva
eva.rejmonova@3zskolin.cz
Mgr. Sýkorová Jolana
jolana.sykorova@3zskolin.cz
Mgr. Trnkalová Martina
martina.trnkalova@3zskolin.cz
Mgr. Wenigová Lada
lada.wenigova@3zskolin.cz
Mgr. Vidláková Růžičková Dagmar
dagmar.vidlakova@3zskolin.cz
Mgr. Zadáková Ivana
ivana.zadakova@3zskolin.cz
PaedDr., Mgr. Řezníčková Milada
milada.reznickova@3zskolin.cz
psycholožka
Mgr. Ješetová Marta
marta.jesetova@3zskolin.cz
výchovná poradkyně pro 1. stupeň
Mgr., Ing. Pištorová Zuzana
zuzana.pistorova@3zskolin.cz
speciální pedagog
Mgr. Krčmářová Markéta
marketa.krcmarova@3zskolin.cz
výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Mgr. Zadáková Ivana
ivana.zadakova@3zskolin.cz
metodik prevence rizikového chování