E-mailové kontakty

Mgr. Koděrová Kateřina
koderovakaterina@3zskolin.cz
ředitelka školy
Mgr. Martínková Martina
martinkovamartina@3zskolin.cz
zástupkyně pro 1. stupeň
Mgr. Jirovská Martina
jirovskamartina@3zskolin.cz
zástupkyně pro 2. stupeň
Ešnerová Julie
esnerovajulie@3zskolin.cz
personalistka
Adamová Šárka
adamovasarka@3zskolin.cz
ekonomka
Brožová Hana
brozovahana@3zskolin.cz
vedoucí školní jídelny
Mgr. Buldrová Gabriela
buldrovagabriela@3zskolin.cz
Mgr. Fantová Ilona
fantovailona@3zskolin.cz
Mgr. Holanová Andrea
holanovaandrea@3zskolin.cz
Mgr. Ješetová Marta
jesetovamarta@3zskolin.cz
Mgr. Jobbágy Marie
jobbagymarie@3zskolin.cz
Mgr. Kremlová Káňová Lenka
kanovalenka@3zskolin.cz
Mgr. Kunášková Marcela
kunaskovamarcela@3zskolin.cz
Mgr. Martínková Martina
martinkovamartina@3zskolin.cz
Mgr. Najmanová Jana
najmanovajana@3zskolin.cz
Ing., Mgr. Novotná Monika
novotnamonika@3zskolin.cz
Mgr. Novotná Štěpánka
novotnastepanka@3zskolin.cz
Mgr., Ing. Pištorová Zuzana
pistorovazuzana@3zskolin.cz
Mgr. Plecháček Václav
plechácekvaclav@3zskolin.cz
Mgr. Rejmonová Eva
rejmonovaeva@3zskolin.cz
Mgr. Strachová Lucie
strachovalucie@3zskolin.cz
Mgr. Šefčíková Michaela
sefcikovamichaela@3zskolin.cz
Mgr. Štědrá Radmila
stedraradmila@3zskolin.cz
Mgr. Vašatová Lenka
vasatovalenka@3zskolin.cz
Mgr. Vidláková Růžičková Dagmar
vidlakovadagmar@3zskolin.cz
Mgr. Zalabáková Simona
zalabakovasimona@3zskolin.cz
Zatřepálková Soňa
zatrepalkovasona@3zskolin.cz
Mgr. Bohatá Eva
bohataeva@3zskolin.cz
Mgr. Budka Oldřich
budkaoldrich@3zskolin.cz
Mgr. Čiháková Šárka
cihakovasarka@3zskolin.cz
Mgr. Flesar Luboš
flesarlubos@3zskolin.cz
Mgr. Hůlová Dita
hulovadita@3zskolin.cz
Mgr. Jelínková Dana
jelinkovadana@3zskolin.cz
Mgr. Jirovská Martina
jirovskamartina@3zskolin.cz
Mgr. Keltner Oldřich
keltneroldrich@3zskolin.cz
Ing. Kočová Kamila
kocovakamila@3zskolin.cz
Mgr. Koděrová Kateřina
koderovakaterina@3zskolin.cz
Mgr. Krčmářová Markéta
krcmarovamarketa@3zskolin.cz
Mgr. Malá Hana
malahana@3zskolin.cz
Ing. Mazuchová Eva
mazuchovaeva@3zskolin.cz
Ing. Novotná Květoslava
novotnakvetoslava@3zskolin.cz
Mgr. Paličková Lucie
palickovalucie@3zskolin.cz
Mgr. Plecháček Václav
plechacekvaclav@3zskolin.cz
Mgr. Pokorná(Podhrázská) Romana
podhrazskaromana@3zskolin.cz
Mgr. Prášková Eva
praskovaeva@3zskolin.cz
Mgr. Pražáková Hana
prazakovahana@3zskolin.cz
Mgr. Pýchová Martina
pychovamartina@3zskolin.cz
Mgr. Rejmonová Eva
rejmonovaeva@3zskolin.cz
Mgr. Sýkorová Jolana
sykorovajolana@3zskolin.cz
Mgr. Trnkalová Martina
trnkalovamartina@3zskolin.cz
Mgr. Wenigová Lada
wenigovalada@3zskolin.cz
Mgr. Zadáková Ivana
zadakovaivana@3zskolin.cz
PaeDr., Mgr. Řezníčková Milada
reznickovamilada@3zskolin.cz
psychložka
Mgr. Ješetová Marta
jesetovamarta@3zskolin.cz
výchovná poradkyně pro 1. stupeň
Mgr., Ing. Pištorová Zuzana
pistorovazuzana@3zskolin.cz
speciální pedagog
Mgr. Krčmářová Markéta
krcmarovamarketa@3zskolin.cz
výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Mgr. Zadáková Ivana
zadakovaivana@3zskolin.cz
metodik prevence rizikového chování
Černá Lenka
cernalenka@3zskolin.cz
Brzoňová Alena
brzonovaalena@3zskolin.cz
Vobořilová Martina
voborilovamartina@3zskolin.cz
Fördösová Veronika
fordosovaveronika@3zskolin.cz
Řeháková Markéta
rehakovamarketa@3zskolin.cz
Pýtrová Tereza
pytrovatereza@3zskolin.cz
Zavřilová Stanislava
zavrilovastanislava@3zskolin.cz
Kunová Zdeňka
kunovazdenka@3zskolin.cz
Končelová Zlata
koncelovazlata@3zskolin.cz
Kvapilová Michaela
kvapilovamichaela@3zskolin.cz
Trnková Petra
trnkovapetra@3zskolin.cz