E-mailové kontakty

Mgr. Kaurová Irena
kaurovairena@3zskolin.cz
ředitelka školy
Mgr. Martínková Martina
martinkovamartina@3zskolin.cz
zástupkyně pro 1. stupeň
Mgr. Koděrová Kateřina
koderovakaterina@3zskolin.cz
zástupkyně pro 2. stupeň
Ešnerová Julie
esnerovajulie.3zskolin@iskola.cz
personalistka
Adamová Šárka
adamovasarka.3zskolin@iskola.cz
ekonomka
Brožová Hana
brozovahana.3zskolin@iskola.cz
vedoucí školní jídelny
Mgr. Buldrová Gabriela
buldrovagabriela@3zskolin.cz
 
 
Mgr. Fantová Ilona
fantovailona@3zskolin.cz
Mgr. Holanová Andrea
holanovaandrea@3zskolin.cz
Mgr. Ješetová Marta
jesetovamarta@3zskolin.cz
Mgr. Jobbágy Marie
jobbagymarie@3zskolin.cz
Mgr. Kunášková Marcela
kunaskovamarcela.3zskolin@iskola.cz
Mgr. Martínková Martina
martinkovamartina.3zskolin@iskola.cz
Mgr. Najmanová Jana
najmanovajana.3zskolin@iskola.cz
 
 
 
 
Ing., Mgr. Novotná Monika
novotnamonika.3zskolin@iskola.cz
Mgr. Novotná Štěpánka
novotnastepanka.3zskolin@iskola.cz
Mgr., Ing. Pištorová Zuzana
pistorovazuzana.3zskolin@iskola.cz
Mgr. Rejmonová Eva
rejmonovaeva.3zskolin@iskola.cz
Mgr. Šetinová Martina
setinovamartina.3zskolin@iskola.cz
Mgr. Štědrá Radmila
stedraradka.3zskolin@iskola.cz
Mgr. Vašatová Lenka
vasatovalenka.3zskolin@iskola.cz
Mgr. Zalabáková Simona
zalabakovasimona.3zskolin@iskola.cz
PaeDr., Mgr. Řezníčková Milada
reznickovamilada.3zskolin@iskola.cz
psychložka
Mgr. Ješetová Marta
jesetovamarta.3zskolin@iskola.cz
výchovná poradkyně pro 1. stupeň
Mgr., Ing. Pištorová Zuzana
pistorovazuzana.3zskolin@iskola.cz
speciální pedagog
Mgr. Krčmářová Markéta
krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz
výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Mgr. Zadáková Ivana
zadakovaivana.3zskolin@iskola.cz
metodik prevence rizikového chování