Telefonní kontakty

ředitelna

321 721 190

kancelář

321 720 808

výchovná poradkyně pro 1. stupeň

321 720 808

výchovná poradkyně pro 2. stupeň

321 621 284

školní psycholog

601 024 158

školní družina po 15:00 hod.

605 729 312

školní jídelna

321 722 847