Prostory školy

​Hlavní budova (pavilon U-2-2)

s patnácti třídami 2. stupně a dvěma třídami 1. stupně

Pavilon „C“

s osmi třídami 1. stupně

Stará budova (internát) 

se 6-ti třídami 1. stupně, školní jídelnou a školní družinou

Arboretum