S čím Vám poradíme

 • Pro děti:  
  • problémy se spolužáky
  • učiteli i rodiči
  • problémy sami se sebou 
 • PRO RODIČE:
  • výchovné problémy ve škole i doma
  • krizové situace v rodině
  • úmrtí, rozvod
  • postavení dítěte v kolektivu třídy
 • PRO KOLEGY:
   • psychologická podpora a pomoc
 • s problémovými vztahy uvnitř třídního kolektivu
 •   žákům a rodičům poskytneme konzultace a pomůžeme s řešením při výskytu rizikového chování
  • záškoláctví
  • šikana,
  • závislostní chování ( drogy, gambling )
  • poruchy příjmu potravy
  • týrání a zneužívání
  • sexuální rizikové chování
  • nekázeň
 • školní zralost vašeho dítěte
 • logopedická  reedukace
 • výchovné problémy:
  • podezření na ADHD, ADD, PAS
  • opoziční chování
  • neposlušnost apod.
 • máte nadané dítě
 • poradenství ohledně aktivit:
  • Hbitý jazýček
  • Veselá škola
 • vzdělávací obtíže:
  • podezření na dys poruchy
   • dyslexie
   • dysgrafie
   • dysortografie
   • dyskalkulie
   • dyspraxie
   • vývojová dysfázie apod.
 • vzdělávací obtíže:
  • podezření na dys poruchy – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, vývojová dysfázie apod. 
 • máte nadané dítě
 • poradenství, jak zvládnout výchovu puberťáka
 • poradíme s výběrem střední školy
 • poradíme, zda pro vaše dítě je vhodný přestup na víceleté gymnázium
 • výchovné problémy
  • podezření na ADHD, ADD, PAS
  • opoziční chování
  • neposlušnost apod.