Personální obsazení

PaedDr., Mgr. Milada Řezníčková, psycholožka
milada.reznickova@3zskolin.cz
601 024 158, konzultace:
Út – 8:00 – 15:00,  St – 8:00-13:00
 Mgr. Marta Ješetová, výchovná poradkyně
marta.jesetova@3zskolin.cz
321 720 808
Mgr., Bc. Markéta Krčmářová, výchovná poradkyně
marketa.krcmarova@3zskolin.cz
321 621 284
Mgr. Ivana Zadáková, metodička prevence
ivana.zadakova@3zskolin.cz
321 720 808
Ing., Mgr. Zuzana Pištorová, speciální pedagog
zuzana.pistorova@3zskolin.cz
321 720 808