Kontakty na odborná pracoviště

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA KOLÍN

Jaselská  826, Kolín

telefonní kontakty: 321 722 116, 605 917 720

PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY

Školská 60, Kolín

telefonní kontakt: 321 725 151

email: poradna. kolin@volny.cz

SPECIÁLNĚ – PEDAGOGICKÉ CENTRUM  KOLÍN

Kutnohorská 179, Kolín

telefonní kontakty: 321 729 600, 321 713 144

email: spc@zskolin.cz