Kontakty na odborná pracoviště

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA KOLÍN
Jaselská  826, Kolín
telefonní kontakty: 321 722 116, 605 917 720
PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY
Školská 60, Kolín
telefonní kontakt: 321 725 151
email: poradna. kolin@volny.cz
SPECIÁLNĚ – PEDAGOGICKÉ CENTRUM  KOLÍN
Kutnohorská 179, Kolín
telefonní kontakty: 321 729 600, 321 713 144
email: spc@zskolin.cz