Aktuálně

Jak a co po základní škole
Sledujte webové stránky středních škol, gymnázií a středních odborných učilišť.
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ MAJÍCÍ ZÁJEM STUDOVAT NA SŠ, SOU či gymnázium
1. Talentové zkoušky u uměleckých oborů (konzervatoř) jsou prodlouženy až do 31. 1. 2021.
2. Talentové zkoušky u oboru gymnáziím sportovní přípravou se budou konat od 2.1. do 31. března 2021.
3. U ostatních oborů zůstává termín pro podání přihlášky pro první kolo březen 2021.
4. Pro čtyřleté maturitní obory platí:
  • Uchazeč podává přihlášku na dvě školy.
  • Ředitel střední školy bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška (JPZ) nebo školní přijímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí.
  • Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol do ledna 2021.
  • Do 8. března 2021 ředitel střední školy může rozhodnout o nekonání JPZ či školní přijímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si ředitel školy toto rozhodnutí vyhradil v kritériích pro přijetí) a oznámí to uchazečům.
  • Termíny JPZ pro čtyřleté obory –
 duben 2022
  • Náhradní termín JPZ
 květen 2022
 
DOTAZY, KONZULTACE na krcmarovamarketa@3zskolin.cz.
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ MAJÍCÍ ZÁJEM STUDOVAT NA SŠ, SOU či gymnázium
U víceletých gymnázií zůstává termín pro podání přihlášky pro první kolo březen 2021.
  • Termíny JPZ pro víceletá gymnázia –
14. a 15. dubna 2021
DOTAZY, KONZULTACE na krcmarovamarketa@3zskolin.cz.