Aktuálně

Jak a co po základní škole

Sledujte webové stránky středních škol, gymnázií a středních odborných učilišť.

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ MAJÍCÍ ZÁJEM STUDOVAT NA SŠ, SOU či gymnázium
 1. Tiskopis přihlášek dostanete ode mě nebo si jej můžete stáhnout na stránkách ministerstva školství či www.cermat.cz
 2. Uchazeč může podat 2 přihlášky na osmiletá gymnázia. Přihlášky musí být odeslány do 1. března 2019. Přihlášky lze vyplňovat i elektronicky.
 3. Při vyplňování tiskopisu se uvádí na obou tiskopisech obě školy, kam se přihlášky odevzdají. Uvedené pořadí škol je shodné na obou tiskopisech.
 4. Před odesláním přihlášky SŠ, SOU či gymnázium musíte přihlášku donést k nám, abychom potvrdili správnost známek. Mějte na paměti, že přihlášky musíte odeslat na školy do 1.března 2019.
 5. Přineste přihlášku na potvrzení nejprve NÁM do školy a potom až k pediatrovi ( na obory, u kterých je nutné lékařské potvrzení).
 6. Přihlášky odesíláte na školy VY, zákonní zástupci. My, jako škola, potvrzujeme jen správnost známek.
 7. Budete-li mít jakékoli nejasnosti, kontaktujte mě na e-mailu 3zskolin@iskola.cz nebo na telefonním čísle 321 621 284
Mgr. Markéta Krčmářová
výchovná poradkyně pro II.stupeň
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ MAJÍCÍ ZÁJEM STUDOVAT NA OSMILETÉM GYMNÁZIU
 1. Tiskopis přihlášek dostanete ode mě nebo si jej můžete stáhnout na stránkách ministerstva školství či www.cermat.cz
 2. Uchazeč může podat 2 přihlášky na osmiletá gymnázia. Přihlášky musí být odeslány do 1. března 2019. Přihlášky lze vyplňovat i elektronicky.
 3. Při vyplňování tiskopisu se uvádí na obou tiskopisech obě školy, kam se přihlášky odevzdají. Uvedené pořadí škol je shodné na obou tiskopisech.
 4. Před odesláním přihlášky na gymnázium musíte přihlášku donést k nám, abychom potvrdili správnost známek. Mějte na paměti, že přihlášky musíte odeslat na gymnázia do 1.března 2019
 5. Přihlášky odesíláte na školy VY, zákonní zástupci. My, jako škola, potvrzujeme jen správnost známek.
 6. Budete-li mít jakékoli nejasnosti, kontaktujte mě na e-mailu 3zskolin@iskola.cz nebo na telefonním čísle 321 621 284.
Mgr. Markéta Krčmářová
výchovná poradkyně pro II.stupeň