Bezpečnostní kamery

Ve středu 7. 10. 2015  proběhlo v I. ZŠ Bezručova slavnostní předání bezpečnostních kamer. Pořízení kamer bylo podpořeno z grantového programu TPCA pro Kolínsko 2015.

Předání kamer se zúčastnili zástupci města Kolín spolu se starostou Vítem Rakušanem, místostarostou Michaelem Kašparem, prezidentem TPCA Kenta Koide i řediteli základních a mateřských škol. Starosta Vít Rakušan u této příležitosti zmínil potřebu bezpečí pro děti a nutnost kontroly osob, které do objektu škol a školek vstupují. Vyjádřil také naději, že automobilka TPCA opět podpoří projekty týkající se bezpečnosti dětí. Potřebu bezpečnosti potvrdil i prezident Kenta Koide. V prostorách suterénu školy připravila ZŠ Bezručova výstavu dětských prací na téma bezpečnost a kamerový systém. Odpoledne spojené s předáním kamer zpříjemnilo kulturní vystoupení žáků kolínských základních škol.

 

Kamery  byly instalovány do všech kolínských základních a mateřských škol. Město Kolín na jejich pořízení obdrželo dotaci ve výši 300.000 Kč, přičemž celková investice činila necelých 357 000 Kč.

Bezpečnostní kamery jsou nainstalovány u vchodů do jednotlivých školských zařízení a budou tak  sloužit k větší bezpečnosti dětí v kolínských školách a školkách.