O nás

  • Naše základní škola pracuje podle vzdělávacího programu Tvořivé učení.
  • Jsme  školou, která věnuje systematickou péči dětem s vývojovými poruchami učení.
  • Naše škola se stala jednou z 25 škol z ČR, které byly vybrány ke spolupráci na projektu Tvořivá škola – střediska činnostního učení.
  • Každoročně pořádáme vánoční trhy a každé dva roky jarní trhy a školní akademii.
  • Od první třídy vyučujeme anglický jazyk.
  • Ve škole je zaveden pitný režim ( čaj je k dispozici denně ve všech budovách školy).
  • V hlavní budově a ve sportovní hale jsou zavedeny nápojové automaty.