Projekt Tvořivá škola v Kolíně 3

Projekt   TVOŘIVÁ ŠKOLA V KOLÍNĚ 3 , reg. číslo  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021428
OP VVV Šablony III
V letošním školním roce 2021/2022 se naše škola   zapojila  do projektu  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.
Výzvu k tomuto projektu vyhlásilo MŠMT, je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem tohoto projektu je podpora a pomoc školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to díky možnosti personálního posílení například o školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga. Důležitou oblastí podpory  je  dále také zařazení žáků/dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomocí extrakurikulárních aktivit.
V rámci tohoto projektu si naše škola klade za cíl i nadále podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání  žáků  ohrožených školním neúspěchem a také podporu společného vzdělávání.
Naší škole byly schváleny následující aktivity:
3.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
3.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
2.II/12 Projektový den ve výuce ( povinná aktivita )