Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,
jak Vám bylo již sděleno, žáci obdrží na začátku školního roku 2020/2021 balíček školních potřeb v hodnotě 200,- Kč na žáka. Pro informaci zveřejňujeme obsah balíčku. Balíček obsahuje 13 produktů.
                                                                                                                           vedení školy
Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, Kolín IV
Seznam uchazečů ( dětí ) přijatých k základnímu vzdělávání zde
Výuka podle ŠVP “ Tvořivé učení “ ( zápis do 1. tříd ze dne 1. 4. – 17 . 4. 2020 )
Vzhledem k mimořádnému opatření MZ ČR se letošní zápis do 1. ročníku kolínských základních škol uskutečnil v termínu od 1. 4. do 17. 4. 2020. Zápisy na všech školách proběhly ve správním řízení pouze papírovou formou. Rodiče využili všechny čtyři možné způsoby doručení potřebné dokumentace k zapsání dětí:
 • datovou schránkou
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
 • poštou
 • osobním doručením do poštovní schránky základní školy
Od září se budeme těšit na prvňáčky i na dobrou spolupráci s rodiči.
                                                                                        
Výsledky zápisu:
zapsáno celkem……………………………..100 dětí
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy i na úřední desce
dne 30. dubna 2020.
Další informace budou doplňovány, sledujte webové stránky školy: www.3zskolin.cz.
 
                                                                             Mgr. M. Martínková, ZŘŠ pro 1. stupeň
Termín podání přihlášky od 1. 4. – do 17. 4. 2020
Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem školní docházky z loňského roku.
Vážení rodiče,
ministerstvo školství vydalo nové opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021, které ruší osobní přítomnost dětí u zápisu do první třídy (motivační část zápisu). Zápisy tak budou probíhat pouze papírovou formou ve správním řízení (formální část zápisu).
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání doručit následujícími způsoby:
 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku) xs2fdrh,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) : zapis.3zskolin@iskola.cz,
 • poštou,
 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – pro osobní podání použijte poštovní schránku z ulice Prokopa Velikého
K žádosti o odklad školní docházky ( OŠD ) je nutné přiložit:
 • Doporučení posouzení příslušného školského poradenského zařízení ( PPP, SPC )
 • Doporučení odborného lékaře ( nebo klinického psychologa )
UPOZORNĚNÍ – pokud  budete podávat žádost o OŠD, musíte zároveň podat i žádost o přijetí – to proto, pokud by žádost o OŠD nebyla kladně vyřízena.
 
 • Žádosti vyplňujte ve všech kolonkách tak, aby žádost neobsahovala nedostatky  a mohla být zařazena mezi  správně vyplněné a přijaté.
Každá žádost bude označena číslem, které Vám bude zpětně sděleno a pod tímto číslem bude po uplynutí  30 dnů na webových stránkách školy i na vývěsce školy zveřejněn seznam přijatých žáků.
 
Žádosti jsou ke stažení na našich webových stránkách a ZDE ( NOVÁ )
Při jakýchkoliv dotazech nás kontaktujte na adrese: zskolin@iol.cz nebo na tel. čísle 321 720 808
 • Vyplnění žádosti o přijetí k povinné školní docházce formulář je k dispozici na: www. 3.zskolin.cz
 •  ŽÁDOST O PŘIJETÍ – ZDE
 • Dosažení věku zapisovaného dítěte – povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku ( § 36 odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ) nebo  po řádném odkladu  ( § 37 odst.1, č. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon  ve znění pozdějších předpisů.)
 • Přiměřená tělesná i duševní vyspělost dítěte. 
 • Dodržení spádového obvodu ( § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů ) i obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o školských obvodech základních a mateřských škol ve městě Kolín.
POŘADÍ  PŘIJÍMANÝCH  DĚTÍ
 • děti ze spádového obvodu Základní školy Kolín IV., Prokopa Velikého 633, Kolín IV – včetně určených obcí( Kbel, Kořenice, Lošany, Nebovidy, Pašinka, Polepy, Radovesnice I, Ratboř, Tři Dvory )
 • děti nespádového obvodu ve městě Kolín
 • děti nespádových vesnic
Podmínky udělení odkladu školní docházky
(§ 37 zákona. č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů.)
 • Vyplnění písemné žádosti zákonných zástupců o OŠD v době zápisu k povinné školní docházce.
 •  formulář je k dispozici zde
 • Přiložení doporučení školského poradenského zařízení.
 • Přiložení doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud rodič nepředloží v době konání zápisu k povinné školní docházce zmíněné dokumenty, bude mu do doby doložení potřebných náležitostí přerušeno správní řízení ve věci odkladu povinné školní docházky na dobu nutnou k zajištění potřebných náležitostí žádosti. Proto je procesně lepší doložit oba dokumenty již v době zápisu.
Zákonný zástupce pošle žádost o školní družinu spolu s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání na e-mail: zapis.3zskolin@iskola.cz
žádost zde