Kolegium ředitelky školy

Mgr. Martina Martínková, zástupkyně  1. stupeň
martina.martinkova@3zskolin.cz
321 720 808
Mgr. Jirovská Martina, zástupkyně  2. stupeň
martina.jirovska@3zskolin.cz
321 720 808
PaedDr., Mgr. Milada Řezníčková, psycholožka
milada.reznickova@3zskolin.cz
601 024 158
 Mgr. Marta Ješetová, výchovná poradkyně
marta.jesetova@3zskolin.cz
321 720 808
Mgr., Bc. Markéta Krčmářová, výchovná poradkyně
marketa.krcmarova@3zskolin.cz
321 621 284
Mgr.Lenka Vašatová, koordinátorka EVVO
lenka.vasatova@3zskolin.cz
321 720 808
 Mgr. Zalabáková Simona, koordinátorka ŠVP
simona.zalabakova@3zskolin.cz
321 720 808
 Mgr. Marcela Kunášková, metodické sdružení
marcela.kunaskova@3zskolin.cz
321 720 808
Mgr. Ivana Zadáková, metodička prevence
ivana.zadakova@3zskolin.cz
321 720 808
Mgr. Oldřich Keltner, správce sítě
oldrich.keltner@3zskolin.cz
321 720 808
Ing. Kamila Kočová, metodik ICT
kamila.kocova@3zskolin.cz
321 720 808
Ivana Loumanová, vedoucí vychovatelka
ivana.loumanova@3zskolin.cz
321 720 808