Kolegium ředitelky školy

Mgr. Martina Martínková, zástupkyně  1. stupeň
martinkovamartina.3zskolin@iskola.cz
321 720 808
Mgr. Kateřina Koděrová, zástupkyně  2. stupeň
koderovakaterina.3zskolin@iskola.cz
321 720 808
PaeDr., Mgr. Milada Řezníčková, psycholožka
reznickovamilada.3zskolin@iskola.cz
601 024 158
 Mgr. Marta Ješetová, výchovná poradkyně
jesetovamarta.3zskolin@iskola.cz
321 720 808
Mgr. Markéta Krčmářová, výchovná poradkyně
krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz
321 621 284
Mgr.Lenka Vašatová, koordinátorka EVVO
vasatovalenka.3zskolin@iskola.cz
321 720 808
 Mgr. Petr Černý, koordinátor ŠVP
cernypetr.3zskolin@iskola.cz
321 720 808
 Mgr. Marcela Kunášková, metodické sdružení
kunaskovamarcela.3zskolin@iskola.cz
321 720 808
Mgr. Ivana Zadáková, metodička prevence
zadakovaivana.3zskolin@iskola.cz
321 720 808
Mgr. Oldřich Keltner, správce sítě
keltneroldrich.3zskolin@iskola.cz
321 720 808
Ing. Kamila Kočová, metodik ICT
kocovakamila.3zskolin@iskola.cz
321 720 808
Ivana Loumanová, vedoucí vychovatelka
loumanovaiva.3zskolin@iskola.cz
321 720 808