Kolegium ředitelky školy

Mgr. Martina Martínková, zástupkyně  1. stupeň
martinkovamartina@3zskolin.cz
321 720 808
Mgr. Jirovská Martina, zástupkyně  2. stupeň
jirovskamartina@3zskolin.cz
321 720 808
PaedDr., Mgr. Milada Řezníčková, psycholožka
reznickovamilada@3zskolin.cz
601 024 158
 Mgr. Marta Ješetová, výchovná poradkyně
jesetovamarta@3zskolin.cz
321 720 808
Mgr., Bc. Markéta Krčmářová, výchovná poradkyně
krcmarovamarketa@3zskolin.cz
321 621 284
Mgr.Lenka Vašatová, koordinátorka EVVO
vasatovalenka@3zskolin.cz
321 720 808
 Mgr. Zalabáková Simona, koordinátorka ŠVP
zalabakovasimona@3zskolin.cz
321 720 808
 Mgr. Marcela Kunášková, metodické sdružení
kunaskovamarcela@3zskolin.cz
321 720 808
Mgr. Ivana Zadáková, metodička prevence
zadakovaivana@3zskolin.cz
321 720 808
Mgr. Oldřich Keltner, správce sítě
keltneroldrich@3zskolin.cz
321 720 808
Ing. Kamila Kočová, metodik ICT
kocovakamila@3zskolin.cz
321 720 808
Ivana Loumanová, vedoucí vychovatelka
loumanovaivana@3zskolin@.cz
321 720 808