Úzké vedení školy

Mgr. Irena Kaurová

ředitelka školy

kaurovairena@3zskolin.cz
321 721 190

Mgr. Martina Martínková

zástupkyně pro 1. stupeň

martinkovamartina@3zskolin.cz
321 720 808

Mgr. Kateřina Koděrová

zástupkyně pro 2. stupeň

koderovakaterina@3zskolin.cz
321 720 808