Složení školské rady

Zástupci nezletilých žáků

MUDr. Cabrnoch Radek
JUDr. Vavrušková Adriana
Ing. Žert Zdeněk

Zástupci pedagogických pracovníků

Mgr. Jirovská Martina
Mgr. Novotná Štěpánka
Mgr. Martínková Martina

Zástupci zřizovatele

Ing. Pospíšil Jan, MBA
Kiliánová Stanislava
Záhorová Kateřina