Složení školské rady

Zástupci nezletilých žáků

Ing. Ledvinová Kateřina
JUDr. Vavrušková Adriana
Ing. Žert Zdeněk

Zástupci pedagogických pracovníků

Ing. Mazuchová Eva
Mgr. Novotná Štěpánka
Mgr. Martínková Martina

Zástupci zřizovatele

Ing. Pospíšil Jan, MBA
Kiliánová Stanislava
Záhorová Kateřina