Cena obědů

Ceny obědů platné od 1.9.2019

Žák  3 – 6 let
24 Kč
Žák 7 – 10 let
25 Kč
Žák 11 – 14 let
27 Kč
Žák 15 a více let
29 Kč
Zaměstnanec/starobní, invalidní důchodce
17 Kč + 12 Kč z FKSP
Externí pracovník
29 Kč
Cizí strávníci
55 Kč
Svačinka
15 Kč