Cena obědů

Ceny obědů platné od 1.9.2019

Žák  3 – 6 let

24 Kč

Žák 7 – 10 let

25 Kč

Žák 11 – 14 let

27 Kč

Žák 15 a více let

29 Kč

Zaměstnanec/starobní, invalidní důchodce

17 Kč + 12 Kč z FKSP

Externí pracovník

29 Kč

Cizí strávníci

55 Kč

Svačinka

15 Kč