Přehled zájmových útvarů

 
Vedoucí
Den
Hodina
Počet odd.
Gymnastika I.
1. ročník
Mgr. Marcela Kunášková
Pondělí
14.30  – 16.00
1
Gymnastika II.  
2. ročník
Mgr. Hana Pražáková
Pondělí
14.30  – 16.00
1
Míčové hry
1.- 2. ročník
Eva Formánková
Zlata Končelová
 Úterý
15.00 – 16.00
1
1
Míčové hry
3. – 5. ročník
Eva Formánková
Zlata Končelová
Čtvrtek
15.00 – 16.00
 1
1
Florbal
3. – 5. roč.
Zlata Končelová
Eva Formánková
Pátek
15.00 – 16.30
1
1
Míčové hry
6. – 9. roč.
Mgr. H. Pražáková
Mgr. Oldřich Budka
Středa
15.00 – 16.00
1
Florbal
6.-9. roč.
Mgr. H. Pražáková
Mgr. Oldřich Budka
Středa
14.00 – 15.00
1
 
Atletika
1.-5. roč.
Mgr.
Blanka Němečková
Pondělí
Úterý
13.30 – 14.30
13.30 – 14.30
1
1
Pohybové aktivity
1.-5. roč.
J. Krajbychová
Pondělí
15.00 – 16.00
1
Taneční kroužek Oříšku
2.C
Ing.Mgr. M. Novotná
Pátek
14.30 -15.30
1
 
Vedoucí
Den
Hodina
Počet odd.
Keramický kroužek  I.
1.-5. roč.
1 krát za 14 dní
I. Loumanová
Středa
sudá-lichá
15.00 – 17.00
 
1
1
Keramický kroužek II.
1.-5. roč.
1 krát za 14 dní
T. Braunová
Pondělí
sudé-liché
15.00 – 17.00
1
1
 
Šikovné ruce
1. – 5. roč.
1. – 3. roč.
A. Kráčmarová
Úterý
 
Čtvrtek
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
1
1
Výtvarně – keramický kroužek
4.- 6. roč.
2.- 3. roč.
Mgr. B. Němečková
 
Úterý
Čtvrtek
 
15.00 – 16.00
14.30 – 15.30
 
1
1
 
Vedoucí
Den
Hodina
Počet odd.
Anglický jazyk
2. roč.
1. roč.
Mgr.  H. Němečková
Středa
Čtvrtek
13.45 – 14.30
13.00 – 13.45
1
1
Příprava k přijímacím zkouškám – čj
9.roč. /bez úplaty/
Mgr. P. Poláková
Úterý
 
Středa
7.00 – 7.45
7.00 – 7.45
1
 
1
 
 
Vedoucí
Den
Hodina
Počet odd.
Příprava k přijímacím zkouškám – matematika
9.roč. /bez úplaty/
Mgr. M. Jirovská
Úterý
 
Středa
7.00 – 7.45
7.00 – 7.45
1
 
1
 
 
Vedoucí
Den
Hodina
Počet odd.
Zpíváme s kytarou
1. – 5. ročník
Tereza Braunová
Čtvrtek
15:00 – 16:00
1
 
 
 
Vedoucí
Den
Hodina
Počet odd.
Přírodovědný kroužek
3. – 5 roč./2.stupeň – kdo již chodil/
Ing. Mgr. M. Novotná
Pondělí
 
16.00 – 17.00
 
1
 
 
Divadelní  spolek Oříšek
1.-9  roč.  /nepřibírá nové účastníky/
Ing., Mgr. M. Novotná
Pátek
15.30 – 17.00
1
Volnočasové aktivity I.
4.-5.roč.
 Mgr. D. Růžičková
Pondělí – pátek
 
 
Provoz dle rozvrhu tříd
1
 
Volnočasové aktivity II.
4.-5. roč.
S. Zavřilová
Pondělí – pátek
 
 
 
Provoz dle rozvrhu tříd
1
 
 
Tvorba zpravodajství
6.-9.  roč./bez úplaty/
Ing. K. Novotná
Středa
 
 
14.00 – 16.00
/1 krát za 14 dní/
1