Přehled zájmových útvarů

Keramický kroužek  I.
1.-5. roč.
1 krát za 14 dní
I. Loumanová
Středa
 sudá-lichá
15.00 – 17.00
 
1
1
Keramický kroužek II.
1.-5. roč.
1 krát za 14 dní
T. Braunová
Pondělí
sudé-liché
15.00 – 17.00
1
1
 
Dobroty – hravé vaření
2.-5. roč.
Z. Kunová
Úterý
sudé-liché
15.00-17.00
1
1
Šikovné ruce
1.-3. roč.
1 krát za 14 dní
M. Vobořilová
Čtvrtek
15.00 – 16.00
1
 
Kreativní tvoření
2.-6. roč.
Z. Kunová
Pondělí
15.00-17.00
1
Příprava k přijímacím zkouškám – čj
9.roč. /bez úplaty/
Mgr. M. Krčmářová
Mgr. J. Sýkorová
čtvrtek (9A, 9B)
úterý  (9B)              
7.00 – 7.45
7:00 – 7:45
1
 
1

 

Příprava k přijímacím zkouškám – matematika
9.roč./bez úplaty/
Mgr. O. Keltner
9. A,D
 
9. B
7:00 – 7:45
7:00 – 7:45
1
 
1
Přírodovědný kroužek
4. – 5. roč./2.stupeň – kdo již chodil/
J. Novotný
Pondělí
14.30-16.30
1
 
 
Divadelní spolek Oříšek
1.-9.  roč.  /nepřibírá nové účastníky/
Ing., Mgr.
 M. Novotná
Pátek
14.00-16.00
1
Volnočasové aktivity I.
3.D+4.C
Bc. L. Horná
 
Pondělí – pátek
 
Provoz dle rozvrhu tříd
1
Volnočasové aktivity II.
4.A, 4.B
Bc. J. Fialová
Pondělí – pátek
 
Provoz dle rozvrhu tříd
1
Zpíváme pro radost
6.-9. roč.
Mgr. Š. Čiháková
úterý
14:00 – 15:00
1