Organizace školní družiny

 • Provoz ŠD začíná ráno v 6.00 hodin.
 • Účastníci přicházejí  po vpuštění do budovy / zvonek Krajbychová/ do třídy 3. C v prvním poschodí budovy Internátu do 7.30 hodin. V 7.35 – 7.40 hodin vychovatelka ŠD odvádí účastníky do tříd 1. stupně.
 • Ranní ŠD navštěvují pouze účastníci, kteří jsou přihlášeni do ŠD. Účastníci jsou vedeni v docházkovém sešitě.
 • Odpolední provoz ŠD začíná od 11.40 hodin.
 • Účastníky si přebírají vychovatelky do jednotlivých oddělení.
 • Podle počtu vyučovacích hodin obědvají účastníci ŠD v době od 11.45 do 13.30 hodin.
 • Od 12.30 – 13.00 hodin se věnujeme odpočinkové činnosti a od 13.00- 14.30 hodin probíhají zájmové činnosti: pracovně technická, esteticko- výchovná, společensky -vědní, přírodovědná, dopravní, sportovní a rekreační.
 • V době od 14.30 do 15.00 hodin se účastníci věnují rekreačním činnostem.
 • Někteří odchází pod dozorem vychovatelky pracovat do ŠK.
 • Účastníci ŠD z budovy Internátu se spojují v 14.45 – 15.00 hodin do dvou oddělení.
 • Účastníci z 1. patra  –  zvonek Krajbychová  a účastníci z 2. patra – zvonek  5.C Zalabáková, ŠD Končelová.
 • V 16 hodin odchází zbývající účastníci z 2. patra do 1. patra – zvonek Krajbychová.
 • Účastníci z pavilonu 1. stupně jsou v 15.20 -15.30 hodin převedeni do budovy Internátu – 1.patro – zvonek Krajbychová.  Zde se věnují individuální zájmové činnosti.
 • Provoz ŠD končí v 17.00 hodin.
 • Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby : po návratu ze školní jídelny, v 14.30 hodin, dále libovolně, nejdéle v 17.00 hodin.