Organizace školní družiny

 • Provoz ranní ŠD je od 6. 00 hodin do 7. 40 hodin.
 • Pro účastníky z tříd 1.C + 1.D + 2.A + 2.B + 2.C + 3.C je v provozu ŠD v budově Internátu – zvonek Krajbychová, třída 4.C.
 • Pro účastníky 1.A + 1.B + 3.A + 3.B + ŠK Volnočasové aktivity je v provozu ŠD v pavilonu  1. stupně – levý vchod, zvonek Loumanová, třída 1.A.
 • Účastníci přicházejí po vpuštění do budovy do 7.30 hodin.  V 7.35 – 7.40 hodin vychovatelka ŠD odvádí účastníky do tříd 1. stupně.
 • Ranní ŠD navštěvují pouze účastníci, kteří jsou přihlášeni do ŠD. Účastníci jsou vedeni v docházkovém sešitě.
 • Odpolední provoz ŠD začíná od 11.40 hodin.
 • Účastníky si přebírají vychovatelky do jednotlivých oddělení.
 • Podle počtu vyučovacích hodin obědvají účastníci ŠD v době od 11.45 do 13.30 hodin.
 • Od 12.30 – 13.00 hodin se věnujeme odpočinkové činnosti a od 13.00- 14.30 hodin probíhají zájmové činnosti: pracovně technická, esteticko- výchovná, společensky -vědní, přírodovědná, dopravní, sportovní a rekreační.
 • V době od 14.30 do 17.00 hodin se účastníci věnují rekreačním činnostem.
 • Účastníci ŠD z budovy Internátu se spojují v 14.50 – 00 hodin do dvou oddělení.
 • Účastníci z C + 1.D + 3.C  –  zvonek Krajbychová  a účastníci  z  2.A + 2.B + 2.C – zvonek Kráčmarová .
 • V 16.00 hodin odchází zbývající účastníci z 2.A + 2.B + 2.C do třídy 4.C – zvonek Krajbychová.
 • Účastníci z pavilonu 1. stupně jsou spojováni v 15.30 hodin do jednoho oddělení – zvonek Loumanová.
 • ŠK Volnočasové aktivity se spojuje v 15.00 hodin. Zbývající účastníci ŠK přechází do levého vchodu – zvonek Loumanová.
 • Provoz ŠD končí v 17.00 hodin.
Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby :
po návratu ze školní jídelny, v 14.30 hodin, dále libovolně, nejdéle v 17.00 hodin.